skolica logo

Google play

Disanje biljaka i ostalih skupina životinja - (biologija, 7. razred)

Potoćnica aurea koja ima samo 4 latice

Vježba za lakše ponavljanje i učenje gradiva za ispit. Biologija, 7. razred -Disanje biljaka i ostalih skupina životinja

1. vježba / kviz.


Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na prednjoj strani i odgovorima na zadnjoj strani kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

Sva živa bića da bi preživjela moraju osloboditi energiju pohranjenu u molekulama hranjivih tvari.

1. Mogu li neki organizmi oslobađati energiju i u anaerobnim uvjetima? - da (da/ne)

2. U kojim se uvjetima hranjive tvari bolje iskorištavaju te se oslobađa više energije? - u aerobnim (aerobnim/anaerobnim) uvjetima

3. Kojim se procesom odvija izmjena plinova kod jednostaničnih organizama poput amebe? - difuzijom

4. Preko čega se odvija difuzija kisika i ugljikova dioksida kod amebe? - preko stanične membrane

5. Koji su najjednostavniji jednostanični organizmi? - bakterije6. Neke bakterije mogu preživjeti samo u aerobnim uvjetima, neke u anaerobnim uvjetima, a neke i u aerobnim i u anaerobnim uvjetima. - točno (točno/netočno)

7. Jesu li sve bakterije štetne za čovjeka? - ne (da/ne)

8. Koje se bakterije koriste u proizvodnji jogurta, kiselog mlijeka i ostalih drugih mliječno-kiselih proizvoda i zašto? - Koriste se saprotrofske bakterije jer uzrokuju mliječno-kiselo vrenje.

9. Što je kvasac? - Kvasac je jednostanična gljiva.

10. U kakvim uvjetima može živjeti kvasac? - U aerobnim i anaerobnim uvjetima.

11. Kako kvasac oslobađa energiju u aerobnim uvjetima, a kako u anaerobnim? - U aerobnim uvjetima energiju oslobađa staničnim disanjem, a u anaerobnim uvjetima procesom alkoholnog vrenja.

12. Što se proizvodi uz pomoć kvasaca? - Kruh i pekarski proizvodi te alkoholna pića poput piva i vina i sl.

13. Koji produkt alkoholnog vrenja stvara rupice u kruhu i ostalim pekarskim proizvodima? - ugljikov dioksid (CO2)

14. Zašto su se kod višestaničnih organizama razvili organi za disanje? - Zato jer stanice višestaničnog organizma nisu u direktnom dodiru s okolišem kao stanica jednostaničnog organizma, a i površina tijela većine kopnenih vrsta nije vlažna.

15. Dišu li biljke i alge? - da (da/ne)

16. Kojim procesom oslobađaju energiju koristeći kisik? - staničnim disanjem

17. Gdje se odvija proces staničnog disanja kod biljaka i alga? - u mitohondrijima stanica

2. vježba

 1. Većina živih bića na Zemlji ovisi o kisiku i potreban im je za preživljavanje. Tko osigurava dovoljno kisika na Zemlji. – proizvođači, odnosno autortofni organizmi

 2. Tko  su autotrofni organizmi? – organizmi koji sami proizvode hranu

 3. Kako autotrofni organizmi stvaraju kisik? – autotrofni organizmi procesom fotosinteze proizvode hranu (šećer glukozu) pri čemu se oslobađa kisik

 4. Što su aerobni procesi? – svi procesi koji se odvijaju uz prisutnost kisika

 5. Kako se nazivaju svi procesi koji se odvijaju uz prisutnost kisika? – aerobni procesi

 6. Što su anaerobni procesi? – svi procesi koji se odvijaju bez prisutnosti kisika

 7. Kako se nazivaju svi procesi koji se odvijaju bez prisutnosti kisika? – anaerobni procesi

 8. Tko je među glavnim proizvođačima kisika? – biljke

 9. Kakve su biljke organizmi? (autotrofni / heterotrofni) - autotrofni

 10. Je li biljke samo oslobađaju kisik na korištenje drugim organizmima ili ga također iskorištavaju? –iskorištavaju kisik za razgradnju šećera glukoze u procesu staničnog disanja

 11. Što su puči? – otvori s donje strane lista kroz koje biljka izmjenjuje plinove sa svojom okolinom

 12. Pomoću čega biljka diše? – pomoću puči

 13. Kojim procesom i kako dišu  alge? - procesom difuzije preko cijele površine tijela, a kisik se dalje citoplazmom dovodi do mitohondrija u kojima se događa proces staničnog disanja

 14. Kojim procesom dišu jednostanični autotrofni protoktisti? – procesom difuzije

 15. Preko čega se procesom difuzije izmjenjuju kisik i ugljikov (IV) oksid kod jednostaničnih autotrofnih protoktista? – preko stanične membrane

 16. Imaju li gljive posebno razvijene organe za disanje? (da/ne) – ne

 17. Čime gljive obavljaju izmjenu plinova? – cijelom površinom tijela

 18. Kojim procesom i u kakvim uvjetima jednostanične gljivice (kvasci) dolaze do energije? – procesom vrenja u anaerobnim uvjetima

 19. Što se razgrađuje procesom vrenja? – šećer se razgrađuje do alkohola etanola i ugljikova (IV) oksida uz oslobođenje energije

 20. Kojim procesom se ugljikov (IV) oksid izlučuje iz tijela? – procesom difuzije

 21. Zašto se kvasac koristi u pekarskim proizvodima? – zato što proces vrenja uzrokuje dizanje tijesta

 22. U kojim se djelatnostima koristi kvasac? – imaju široku primjenu u pekarskoj i u industriji alkoholnih pića

 23. Koji su najjednostavniji jednostanični organizmi? – bakterije

 24. U kakvim uvjetima mogu živjeti bakterije? – u aerobnim i anaerobnim uvjetima, a neke vrste i u jednim i drugim uvjetima

 25. Kako dišu bakterije? – na različite načine ovisno o skupini kojoj pripadaju

 26. Kako dišu bakterije koje žive u uvjetima s kisikom? – procesom nalik na stanično disanje, odnosno izmjena plinova obavlja se difuzijom putem membrane

 27. Kojim procesom energiju dobivaju bakterije koje ne trebaju kisik za dobivanje energije? – procesom vrenja

 28. Je li količina oslobođene energije u anaerobnim uvjetima veća ili manja u odnosu na količinu oslobođene energije u aerobnim uvjetima? - manja

Ostale vježbe - biologija 7. razred

Više