skolica logo

Google play

Prehrana jednostaničnih organizama, biljaka, algi i gljiva (biologija, 7. razred)

Prehrana jednostaničnih organizama, biljaka, algi i gljiva  (biologija, 7. razred)

Vježba za lakše učenje i ponavljanje gradiva za ispit. Biologija, 7. razred - Prehrana jednostaničnih organizama, biljaka, algi i gljiva

Image

1. vježba / kviz.


Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

 

Ovdje možeš vidjeti pitanja i odgovore koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja u kvizu:

1. Kako jednostanični organizmi dolaze do hranjivih tvari? 2. Kako amebe obuhvaćaju hranu, a kako papučice? 3. Po čemu je izuzetno posebna jednostanična euglena? 4. Što je zajedničko eugleni i biljkama? 5. Koje bakterije prevladavaju po pitanju prehrane? 6. U čemu jew značajna cijanobakterija? 7. Po pitanju prehrane, koji tip bakterija je najčešći? 8. Kakve su to parazitske bakterije, a kakve simbiontske? 9. Kojim procesom biljke same sebi stvaraju hranu i što trebaju za taj proces? Što točno tim procesom nastaje? 10. Što je to škrob i kada ga biljka stvara? 11. Koji organeli u biljnim stanicama omogućavaju odvijanje fotosinteze i koji je biljni pigment pritom ključan? 12. Koji dijelovi lista imaju više tjelešaca kojima se obavlja fotosinteza i zašto? 13. Pomoću čega biljke obavljaju razmjenu plinova (CO2 i O2) s okolišem?14. Koji još organizmi, slično biljkama, obavljaju fotosintezu te se na taj način hrane i stvaraju kisik? 15. Što je to fitoplankton i za što je važan? 16. Mogu li alge biti dio životne zajednice dna na velikim morskim dubinama? 17. Kakve mogu biti gljive po pitanju prehrane? 18. Kako nastaje humusno tlo? 19. Što su hife? 20. Što su to lišajevi i kako se prehranjuju?

Ostale vježbe - biologija 7. razred

Više