skolica logo

Google play

Dominantni i recesivni geni određuju nasljedna svojstva (biologija, 8. razred)

Dominantni i recesivni geni određuju nasljedna svojstva (biologija, 8. razred)

Vježba za ponavljanje za test - Dominantni i recesivni geni određuju nasljedna svojstva  (Sustav organa za razmnožavanje) - biologija, 8. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Razvrstaj u grupe.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Riješi križaljku.

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

 

Vježba za sve koji žele znati malo više :)

dominantni recesivni geni1

 

Napomena: U kvizu veliko slovo "R" označava dominantan gen za smeđe oči, a malo slovo "r" označava recesivan gen za plave oči.

 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba

 

1. Čime su određena nasljedna svojstva? - uputama koje su naslijeđene u obliku gena od roditelja

2. Kako nazivamo gene koji će prevladati i čija svojstva će doći do izražaja? - dominantni geni

3. Kako nazivamo gene čija svojstva ne dolaze do izražaja? - recesivni geni

4. Koliko gena imamo za određeno svojstvo, npr. za boju kose? - imamo dva gena, jedan gen od oca i jedan gen od majke

5. Koji gen određuje tamnu kosu, a koji svijetlu kosu? - tamnu kosu određuje dominantan gen, a svijetlu recesivan gen

6. Koju će boju kose imati dijete ako od jednog roditelja naslijedi dominantan gen, a od drugoga recesivan gen? - dijete će imati tamnu boju kose

7. Koju će boju kose imati dijete ako od oba roditelja naslijedi recesivne gene? - dijete će imati svijetlu boju kose

8. Zašto nismo potpuno jednaki našim roditeljima? - zato jer se roditeljski geni različito kombinirajkod potomaka

9. Što su genske mutacije? - promjene na genima koje se mogu dogoditi tijekom udvostručivanja molekule DNA

10. Genska mutacija tjelesnih stanica može biti npr. različita boja očiju kod jednog organizma.

11. Jesu li genske mutacije tjelesnih stanica nasljedne, odnosno prenose li se na potomke? - ne (da/ne)

12. Genska mutacija spolnih stanica može biti npr. mutacija gena za boju kože vidljiva kao albinizam.

13. Jesu li genske mutacije spolnih stanica nasljedne, odnosno prenose li se na potomke? - da (da/ne)

14. Mogu li se tijekom diobe stanica dogoditi promjene koje mogu prouzročiti nejednak raspored kromosoma? - da (da/ne)

15. Kako nazivamo poremećaj kod osoba imaju tri umjesto dva kromosoma označena brojem 21, odnosno imaju 47 kromosoma? - Downov sindrom

16. Što su stečena svojstva? - svojstva koja nismo naslijedili od roditelja, nego ih stječemo tijekom života, npr. tjelovježbom možemo povećati mišićnu masu

 

2. vježba

 

DOMINANTNA SVOJSTVA:

ravan palac

normalna boja kože

smeđe oči

ušna resica slobodna

 

RECESIVNA SVOJSTVA:

autostopistički palac

albinizam

plave oči

ušna resica srasla

 

3. vježba

1. sadrže nasljednu uputu - GENI

2. gene koji će prevladati i čija svojstva će doći do izražaja nazivamo DOMINANTNI geni 

3. gene čija svojstva ne dolaze do izražaja nazivamo RECESIVNI geni

4. promjenu na genima koja se može dogoditi tijekom udvostručivanja molekule DNA nazivamo GENSKA MUTACIJA

5. svojstva koja nismo naslijedili od roditelja, nego ih stječemo tijekom života nazivamo STEČENA SVOJSTVA

6. poremećaj kod osoba kada imaju tri umjesto dva kromosoma označena brojem 21, odnosno imaju 47 kromosoma nazivamo DOWNOV sindrom

7. vidljiva mutacija gena za boju kože  - ALBINIZAM

 

 

 

 

Ostale vježbe - biologija 8. razred

Više