skolica logo

Google play

Molekula DNA - biologija, 8. razred

Molekula DNA - biologija, 8. razred

Vježba za ponavljanje za test - Molekula DNA - biologija, 8. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Spoji.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba

1. Što je stanica? - osnovna građevna i funkcionalna jedinica svakog živog bića

2. Što je molekula DNA i gdje se nalazi? - to je nasljedna uputa i nalazi se u jezgri stanice (kod eukariota)

3. Tko ima potpuno istu molekulu DNA? - samo jednojajčani blizanci i klonovi

4. Kako je građena molekula DNA? - od dvaju dugačkih lanaca koji su omotani jedan oko drugoga kao dvostruka zavojnica i manjih dijelova gena

5. Što su geni? - manji dijelovi molekule DNA koji određuju nasljedne osobine

6. Oko čega se omataju molekule DNA u vrijeme stanične diobe? - oko bjelančevina (proteina)

7. Što nastaje daljnjim zbijanjem molekula DNA i proteina? - nastaju štapićaste strukture - kromosomi

8. Imaju li sve vrste isti broj kromosoma? - ne (da/ne)

9. Kako se označava broj kromosoma u tjelesnim stanicama? - 2n

10. Što 2n označava? - da su kromosomi u paru i da ih je pola naslijeđeno od majke, a pola od oca

11. Koliko tjelesne stanice čovjeka sadrže 2n kromosoma? - 2n = 46, što znači da je 23 naslijeđeno od majke, a 23 od oca

12. Opiši staničnu diobu, odnosno kako od jedne nastaju dvije potpuno jednake stanice. - omotani lanci DNA molekule odmotavaju se i svaki postojeći lanac "stvori" novi lanac, odnosno kopiju onog lanca koji se odvojio

13. Od čega se sastoji novonastala molekula DNA? - od jednog originalnog (roditeljskog) lanaca i jednog novog lanca

14. Kako nazivamo stanice koje su genski potpuno jednake onoj stanici od koje su nastale? - klonovi

15. Kako se zove znanost koja se bavi proučavanjem kromosoma i gena? - genetika

 

2. vježba

 

molekula dna5

Ostale vježbe - biologija 8. razred

Više