skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Nastanak života - Razvoj živog svijeta (biologija, 8. razred)

Nastanak života - Razvoj živog svijeta (biologija, 8. razred)

Vježbe za ponavljanje za test - Nastanak života - Razvoj živog svijeta (biologija, 8. razred)

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 4. vježba

 

1. Kako je nastao svemir? – velikim praskom

2. Kada je bio veliki prasak? – prije otprilike 13,8 milijarda godina

3. Od čega su se oblikovali sustavi i planeti? – od dijelova svemirske prašine i plinova

4. Koliko je otprilike star Sunčev sustav i planeti? – oko 4,5 milijarda godina

5. S obzirom da se Zemlja u početku hladila, koje su bile posljedice toga? – stvarale su se čvrste stijene i umjesto vodene pare pojavila se voda u tekućem obliku

6. Je li u to vrijeme Zemljina atmosfera sadržavala kisik? – ne (da/ne)

7. Što je kemijska evolucija? – to su kemijske pretvorbe različitih tvari u kojima su se na početku od najjednostavnijih anorganskih spojeva nastajali organski spojevi.

8. Kako nazivamo kemijske pretvorbe različitih tvari u kojima su na početku od najjednostavnijih anorganskih spojeva nastajali organski spojevi? – kemijska evolucija

9. Kada je otprilike nastao prvi oblik života na Zemlji? – prije otprilike 4 milijarde godina

10. Gdje je na Zemlji nastao prvi oblik života? Zašto? – u vodi zato jer praatmosfera nije imala ozonski omotač, a voda u kojoj se razvio život bila je i dobra zaštita od ultraljubičastog (UV) zračenja.

11. Što je biološka evolucija? - razvoj života na Zemlji koji je počeo stvaranjem prvih stanica u vodi

12. Što je započelo razvojem života koji je započeo stvaranjem prvih stanica u vodi? – biološka evolucija

13. U kakvim su uvjetima živjele prve stanice u vodi? – anaerobnim (aerobnim / anaerobnim)

14. Kakve su prema načinu prehrane i života bile prve žive stanice na Zemlji? – heterotrofne zato jer se pretpostavlja se da su se hranile heterotrofno jer je tada u morima i oceanima bilo mnogo organskih spojeva

15. Kakvi su organizmi cijanobakterije s obzirom na način prehrane? – autotrofni

16. Kako su cijanobakterije kao autotrofni organizmi utjecali na promjenu životnih uvjeta na Zemlji? - povećale su razinu kisika u atmosferi i razvio se ozonski omotač koji je štiti organizme od UV zračenja

17. Zašto je nastanak cijanobakterija omogućio prelazak života iz vode na kopno? - jer su omogućile povoljne uvjete za život na kopnu i razvili su se organizmi koji su rabili kisik

18. Koji organizmi u današnje vrijeme proizvode kisik? – biljke i alge

19. Što su stromatoliti? – najstariji ostatci živih organizama pronađeni u Australiji

20. Kako nazivamo najstarije ostatke živih organizama pronađene u Australiji? – stromatoliti

21. Što je omogućilo razvoj složenijih organizama čije su potrebe za energijom mnogo veće? – anaerobni procesi razgradnje hranjivih tvari omogućili su organizmima da iz iste količine hrane dobiju mnogo više energije nego aerobnim procesima

22. Na što je utjecao razvoj složenijih organizama? – na bioraznolikost

 

 

 

 

 

 

Ostale vježbe - biologija 8. razred

Više