skolica logo

Google play

Razmnožavanje beskralježnjaka (biologija, 8. razred)

Razmnožavanje beskralježnjaka (biologija, 8. razred)

Vježba za ponavljanje za test - Razmnožavanje beskralježnjaka - biologija, 8. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Poveži.

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Razvrstaj u grupe.

 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba

 

1. Kakva je oplodnja karakteristična za beskralježnjake koji žive u vodi, npr. za ježince, školjkaše, rakove? - vanjska oplodnja

2. Kakva je oplodnja karakteristična za beskralježnjake koji žive na kopnu, npr. za kukce i paukove? - unutarnja oplodnja

3. Kako se naziva način razvoja beskralježnjaka koji u svojem razvojnom ciklusu prolaze faze: jaje - ličinka - kukuljica - odrasla jedinka, npr. leptir? - potpuna preobrazba

4. U razvojnom ciklusu potpune preobrazbe ličinka se potpuno razlikuje od odrasle jedinke.

5. Kako se naziva način razvoja beskralježnjaka koji u svojem razvojnom ciklusu prolaze faze: jaje - ličinka - odrasla jedinka, npr. skakavac? - nepotpuna preobrazba

4. U razvojnom ciklusu nepotpune preobrazbe ličinka vrlo nalikuje odrasloj jedinki.

5. Navedi nekoliko dvospolaca koji imaju i muške i ženske spolne organe? - gujavica (kolutićavac), puž vinogradnjak (mekušac), nametnici veliki metilj i goveđa trakavica (plošnjaci)

6. Kakvu oplodnju ima većina dvospolaca? - unakrsnu oplodnju pri kojoj se dvije jedinke međusobno spoje te razmjene spremije kojima oplode svoja jaja

7. Kako se odvija oplodnja kod gujavice i kopnenih puževa? - jedna jedinka preuzima ulogu mužjaka i oplodi onu drugu te nakon nekog vremena zamijene uloge

8. Kakav način oplodnje imaju neki nametnički organizmi, npr. trakavica? - imaju mogućnost samooplodnje pri čemu jedinka oplodi svoja jaja vlastitim spermijima i ne treba drugu jedinku

9. Zašto je samooplodnja važna nametničkim organizmima poput trakavice? - zbog nemogućnosti pronalaska jedinke suprotnog spola

10. Što su međudomadari? - vrste u čijem se tijelu događa dio razvojnog ciklusa određene vrste

11. Kojim se načinom razmnožavaju neki beskralježnjaci poput spužvi, žarnjaka te heterotrofnih protista? - nespolnim razmnožavanjem za koje je potreban samo jedan roditelj

12. Što nastaje nespolnim razmnožavanjem? - klonovi, potomci koji su identični roditeljima

13. Kako se razmnožava morska spužva? - nespolnim razmnožavanjem, pupanjem, odnosno stvara pupove koji se dalje razvijaju na matičnoj jedinci tvoreći zadrugu ili započinju samostalan život

14. Koji je najčešći oblik razmnožavanja kod jednostaničnih organizama poput papučice? - nespolno, i to diobom

 

2. vježba

 1. način razvoja beskralježnjaka koji u svojem razvojnom ciklusu prolaze faze: jaje - ličinka - kukuljica - odrasla jedinka, npr. leptir - POTPUNA PREOBRAZBA

2. način razvoja beskralježnjaka koji u svojem razvojnom ciklusu prolaze faze: jaje - ličinka - odrasla jedinka, npr. skakavac - NEPOTPUNA PREOBRAZBA

3. organizmi koji imaju i muške i ženske spolne organe - DVOSPOLCI

4. način oplodnje koji imaju neki nametnički organizmi, npr. trakavica - SAMOOPLODNJA

5. nastaju nespolnim razmnožavanjem - KLONOVI

6. razmnožavanje morske spužve - PUPANJE

7. način kojim se razmnožavaju jednostanični organizmi - DIOBA

 

4. vježba

unutarnja oplodnja - kukci, pauci

valjska oplodnja - školjkaši, ježinci, rakovi

Ostale vježbe - biologija 8. razred

Više