skolica logo

Google play

Sati na engleskom jeziku (4.r.) (2)

Sati na engleskom jeziku (4.r.) (2)

Upišite na engleskom jeziku vrijeme koje je prikazano na satu. Učenje pisanja sata na engleskom jeziku za četvrti razred osnovne škole. Vježba je vezana na engleski Unite 3 i Unite 4

Ostale vježbe - engleski jezik 4. razred