skolica logo

Google play

Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - ODABIR SA SPISKA

Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - ODABIR SA SPISKA

Sedam vježbi za lakše učenje i pamćenje nepravilnih glagola - engleski jezik 6.r.

 

Za bolje usvajanje gradiva, vježbe riješi nekoliko puta.

 

1. vježba - Nepravilni glagoli  od A do C

IRREGULAR VERBS LIST from A to C

 

Nakon uspješno riješene vježbe, riješi sljedeću vježbu koja se nalazi ispod.

Ako smatraš da su ovo prelagane vježbe za tebe, svoje znanje o nepravilnim glagolima možeš provjeriti na vježbama pripremljenim za učenike koji imaju više stečenog znanja o nepravilnim glagolima, a koja se nalazi na ovom linku: Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - PISANJE .

2. vježba - Nepravilni glagoli  od C do F

IRREGULAR VERBS LIST from C to F

 

Nakon uspješno riješene vježbe, riješi sljedeću vježbu koja se nalazi ispod.

Ako smatraš da su ovo prelagane vježbe za tebe, svoje znanje o nepravilnim glagolima možeš provjeriti na vježbama pripremljenim za učenike koji imaju više stečenog znanja o nepravilnim glagolima, a koja se nalazi na ovom linku: Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - PISANJE .

3. vježba - Nepravilni glagoli  od F do H

IRREGULAR VERBS LIST from F to H

 

Nakon uspješno riješene vježbe, riješi sljedeću vježbu koja se nalazi ispod.

Ako smatraš da su ovo prelagane vježbe za tebe, svoje znanje o nepravilnim glagolima možeš provjeriti na vježbama pripremljenim za učenike koji imaju više stečenog znanja o nepravilnim glagolima, a koja se nalazi na ovom linku: Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - PISANJE .

4. vježba - Nepravilni glagoli  od H do M

IRREGULAR VERBS LIST from H to M

 

 

Nakon uspješno riješene vježbe, riješi sljedeću vježbu koja se nalazi ispod.

Ako smatraš da su ovo prelagane vježbe za tebe, svoje znanje o nepravilnim glagolima možeš provjeriti na vježbama pripremljenim za učenike koji imaju više stečenog znanja o nepravilnim glagolima, a koja se nalazi na ovom linku: Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - PISANJE .

5. vježba - Nepravilni glagoli  od P do S

IRREGULAR VERBS LIST from P to S

 

Nakon uspješno riješene vježbe, riješi sljedeću vježbu koja se nalazi ispod.

Ako smatraš da su ovo prelagane vježbe za tebe, svoje znanje o nepravilnim glagolima možeš provjeriti na vježbama pripremljenim za učenike koji imaju više stečenog znanja o nepravilnim glagolima, a koja se nalazi na ovom linku: Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - PISANJE .

6. vježba - Nepravilni glagoli  od S do T

IRREGULAR VERBS LIST from S to T

 

Nakon uspješno riješene vježbe, riješi sljedeću vježbu koja se nalazi ispod.

Ako smatraš da su ovo prelagane vježbe za tebe, svoje znanje o nepravilnim glagolima možeš provjeriti na vježbama pripremljenim za učenike koji imaju više stečenog znanja o nepravilnim glagolima, a koja se nalazi na ovom linku: Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - PISANJE .

7. vježba - Nepravilni glagoli  od T do W

IRREGULAR VERBS LIST from T to W

 

Ako si sve  uspješno riješila/riješio sve vježbe, stečeno znanje provjeri na  vježbama pripremljenima za učenike koji imaju više stečenog znanja o nepravilnim glagolima, a koja se nalazi na ovom linku: Nepravilni glagoli - engleski jezik 6.r. - PISANJE .

Ostale vježbe - engleski jezik 6. razred