skolica logo

Google play

Teorija - Sila i gibanje - fizika, 8. razred

Teorija - Sila i gibanje - fizika, 8. razred

Vježba za ponavljanje za test - Teorija - Sila i gibanje - fizika, 8. razred

1. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba

 

1. Što nam kaže 2. Newtonov zakon? - Akceleracija tijela je posljedica djelovanja sile na tijelo. Ona je jednaka količniku sile i mase tijela.

d-newtenob-zakon_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

2. Koje vrste gibanja poznaješ? - jednoliko pravocrtno, jednoliko ubrzano, nejednoliko, slobodan pad

3. O čemu i kako ovisi brzina kod jednolikog gibanja. Objasni jednoliko gibanje na primjeru elektromagnetskog tipkala. - Brzina ovisi o prijeđenom putu i vremenu tijekom kojeg je tijelo prešlo taj put. Primjer: Ako je gibanje jednoliko, tipkalo će raditi jednake razmake između svih točkica.

4. Ukratko opiši primjere relativnosti prostora. - Kad idem u školu moja zgrade je s lijeve strane, a kada se vraćam moja zgrada je s desne strane. Zato je lijevo i desno relativan pojam.

5. Ukratko opiši primjere relativnosti gibanja. - Ako se vozimo u autobusu mi mirujemo za sve osobe koje se voze skupa s nama jer u odnosu na njih mi ne mijenjamo svoj položaj, ali kad promatramo drveće, druge automobile, cestu, mi se gibamo jer mijenjamo svoj položaj u odnosu na njih. 

6. Ukratko opiši primjere relativnosti vremena. - Je li sada dan ili noć? To je relativno zato jer kod nas može biti dan, a u Americi noć.

7. Što nam kaže 1. Newtonov zakon? - Dok je rezultanta sile koja djeluje na tijelo jednaka nuli, tijelo koje miruje ostat će mirovati ili tijelo koje se giba nastavit će se gibati jednoliko pravocrtno sve dok na njega ne počne djelovati sila čija je rezultanta različita od nule.

8. Čime je određena srednja brzina, značenje i izraz, te primjer? - Srednja brzina je količnik ukupnog prijeđenog puta i vremena potrebnog da se taj put prijeđe, neovisno o tome kolikim smo se brzinama gibali na dijelovima puta. Primjer: Auto na krivudavoj cesti često mijenja brzinu. Može se izračunati srednja brzina tako što ćemo ukupni put podijeliti s ukupnim vremenom.

srednja-brzina-formula_copy.jpg

9. Nabroj čime sve mjerimo vrijeme. - Obični sat, zaporni sat (štoperica), elektromagnetsko tipkalo

 

Ostale vježbe - fizika 8. razred