skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Učinci električne struje - fizika, 8. razred

Učinci električne struje - fizika, 8. razred

Vježba za ponavljanje za test - Učinci električne struje - fizika, 8. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 

 

1. Je li električna struja vidljiva? - ne

2. Ako nije vidljiva, kako onda uočavamo električnu struju? - uočavamo je prema njezinim učincima

3. Osnovni učinci električne struje o kojima se najčešće govori su: toplinski, svjetlosni, kemijski i magnetski

4. Što sadrže električni uređaji čija je namjena isijavanje topline? - u takve uređaje ugrađeni su električni grijači napravljeni od vodiča koji se jako zagrijavaju kad kroz njih prolazi struja

5. Gdje uočavamo svjetlosni učinak električne struje? - u žarulji

6. Tko je tvorac žarulje i kada je nastala?

- američki znanstvenik Thomas Alva Edison1910. godine

7. Kako žarulja isijava svjetlost? - prolaskom struje kroz žarnu nit ona se jako zagrije na otprilike 2300° te počne isijavati svjetlost

8. Što je elektroliza?

kemijski učinak struje koji se koristi za dobivanje čistih metala

9. Što je galvanizacija? - presvlačenja nekog predmeta metalom procesom elektrolize

 

Ostale vježbe - fizika 8. razred