skolica logo

Google play

Valovi - Zvuk - fizika, 8. razred

Valovi - Zvuk - fizika, 8. razred

Vježba za ponavljanje za test - Valovi - Zvuk- fizika, 8. razred

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 2. vježba

1. Što je zvuk? - zvuk je longitudinalni val frekvencije 20 - 20 000 Hz

2. Kako nastaje zvuk? - titranjem tijela u elastičnom sredstvu

3. Zvučne valove kojih frekvencija čuje ljudsko uho? - 20 - 20000 Hz

4. Što je ultrazvuk? - zvučni valovi frekvencija viših od 20 000 Hz

5. Kako nastaje ton, a kako šum? - ton nastaje pravilnim titranjem tijela u zraku, a šum nepravilnim titranjem tijela u zraku

6. Što je buka? - skup tonova i šumova

Ostale vježbe - fizika 8. razred