skolica logo

Google play

Geografija, 5. razred osnovne škole

Uvod u geografiju - geografija , 1. razred SŠ (strukovni smjer)

Uvod u geografiju - geografija , 1. razred SŠ (strukovni smjer)

Uvod u geografiju - geografija , 1. razred SŠ (strukovni smjer)

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

2. vježba / kviz.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Riješi križaljku.

3. vježba / kviz.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 2. vježba:


1. Tko je otac geografije? - Eratostengrčki filozof

2. Što je geografija? - znanost koja proučava i objašnjava raširenost i međusobni odnos prirodnih i društvenih elemenata

3. Kako dijelimo geografiju? - na opću i regionalnu  

4. Kako se dijeli opća geografija? - na fizičku i socijalnu  

5. Čime se bavi fizička geografija? - proučavanjem prirodnih čimbenika - geografski elemenati  

6. Čime se bavi socijalna geografija? - proučavanjem društvenih čimbenika - geografski faktori  

7. Čime se bavi regionalna geografija? - proučavanjem regija, država, kontinenata

8. Kartografija, matematička geografija, povijest geografije kao znanost spadaju u specijalne geografske discipline.

9. Što je geoekologija? - ekologija geoprostora  


3. vježba

1. otac geografije, grčki filozof - ERATOSTEN

2. znanost koja proučava i objašnjava raširenost i međusobni odnos prirodnih i društvenih elemenata - GEOGRAFIJA

3. OPĆA geografija dijeli se na fizičku i socijalnu

4. FIZIČKA geografija bavi se proučavanjem prirodnih čimbenika - geografski elemenati

5. SOCIJALNA geografija bavi se proučavanjem društvenih čimbenika - geografski faktori

6. REGIONALNA  geografija bavi se proučavanjem regija, država, kontinenata

7. GEOEKOLOGIJA - ekologija geoprostora