skolica logo

Google play

Geografija, 5. razred osnovne škole

Geografska karta; Mjerilo i sadržaj geografske karte - geografija, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

Geografska karta; Mjerilo i sadržaj geografske karte - geografija, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

Vježba za ponavljanje za test - Geografska karta; Mjerilo i sadržaj geografske karte - geografija, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Riješi križaljku.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

1. Zemljinu površinu pravilno možemo prikazati samo na globusu.

2. Zašto se geografska karta koristi više nego globus za prikaz Zemljine površine? - zato jer je globus nepraktičan

3. Što je geografska karta? - pojednostavljen i umanjen prikaz većeg ili manjeg dijela Zemljine površine na ravnom listu papira

4. Koji je drugi nazivi za geografsku kartu? - zemljovid; zemljopisna karta

5. Kako se nazivaju stručnjaci koji izrađuju geografske karte? - kartografi

6. Što je kartografija? - znanost o geografskim kartama

7. Što su kartografske projekcije? - način prikazivanja Zemljine površine na ravnom (nikad nisu sasvim točne)

8. Pomoću čega se izrađuju geografske karte? - pomoću avionskih snimki, satelitskih snimki te   računala

9. Na geografskim kartama uz gornji rub nalazi se sjever.

10. Je li točno da geografske karte brzo zastarijevaju jer se sadržaj na Zemljinoj površini mijenja? - da

11. Kada se na ravnoj plohi prikazuje veći prostor Zemljine površine uvijek ima netočnosti.

12. Označi osnovne dijelove karte. - naslov karte, mjerilo (brojčano i linearno), legenda (tumač znakova), stupanjska mreža

13. Koliko su puta udaljenosti iz prirode smanjene na geografskoj karti kazuje nam mjerilo.

14. Mjerilo može biti brojčano te grafičko (linearno ili dužinsko).

15. Označi brojčano mjerilo.

brojcano mjerilo

 

 

16. Označi grafičko (linearno) mjerilo.

 graficko-mjerilo_copy.jpg

17. Što su kartografski znakovi? - dogovoreni znakovi kojima se prikazuju društveni i prirodni sadržaji na karti

18. Mjerilo 1:200 000 znači da 1 cm na geografskoj karti predočuje 2 km u prirodi.

19. Što je tumač znakova (legenda)? - objašnjenje značenja kartografskih znakova na geografskoj karti

20. Kako se na geografskim kartama predočava reljef? - ljestvicom boja: zelena, žuta, smeđa, bijela; dubine mora nijansama plave boje

21. Što su izohipse ili slojnice? - krivulje koje na zemljovidima povezuju mjesta iste visine

 

2. vježba

 1. najvjerniji prikaz Zemljine površine može se prikazati samo na GLOBUSU

2. pojednostavljen i umanjen prikaz većeg ili manjeg dijela Zemljine površine na ravnom listu papira - GEOGRAFSKA KARTA

3. drugi nazivi za geografsku kartu - ZEMLJOVID

4. stručnjaci koji izrađuju geografske karte - KARTOGRAFI

5. znanost o geografskim kartama - KARTOGRAFIJA

6. način prikazivanja Zemljine površine na ravnom naziva se kartografske PROJEKCIJE

7. govori nam koliko su puta udaljenosti iz prirode smanjene na geografskoj karti MJERILO

8, mjerilo može biti LINEARNO i BROJČANO

9. mjerilo može biti BROJČANO i LINEARNO

10. dogovoreni znakovi kojima se prikazuju društveni i prirodni sadržaji na karti - KARTOGRAFSKI ZNAKOVI

11. objašnjenje značenja kartografskih znakova na geografskoj karti - TUMAČ ZNAKOVA

12. drugi naziv za tumač znakova - LEGENDA

13. krivulje koje na zemljovidima povezuju mjesta iste visine - IZOHIPSE

14. drugi naziv za izohipse - SLOJNICE

 

 

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više