skolica logo

Google play

Geografija, 5. razred osnovne škole

Jadransko more - geografija, 5. razred

Jadransko more - geografija, 5. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Jadransko more - geografija, 5. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Otoci Hrvatske - slijepa karta / snalaženje na karti

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Jadransko more - slijepa karta / snalaženje na karti

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 2. vježba:

 

Osnovna obilježja Jadranskog mora

1. Gdje je smješteno Jadransko more? - između Apeninskog i Balkanskog poluotoka - u Južnoj Europi

2. Što spaja Jadran sa Sredozemnim morem? - Otrantska vrata

3. Kolika je ukupna dužina Jadranskog mora? - 870 km

4. Kolika je dužina hrvatskog dijela Jadranskog mora? - 520 km

5. Kolika je širina Jadranskog mora? - 200 km

6. Kolika je površina Jadranskog mora? - 140 000 km2

7. Kolika je prosječna dubina Jadranskog mora? - 173 m

8. Kolika je najveća dubina Jadranskog mora? - 1233 m

9. Koji dio Jadranskog mora pripada Hrvatskoj? - najveći dio obale, odnosno istočna obala s gotovo svim otocima

10. Koja se država nalazi na zapadnoj obali? - Italija

11. Kolika je slanost Jadranskog mora? - 38 promila

12. Obala istočnog Jadrana je razvedena (razvedena / nije razvedena).

13. Kakav je reljef Jadranskog mora? - nastavak je kopnenog reljefa i ima dalmatinski tip obale

14. Koliko otoka, hridi i grebena ima Jadransko more? - 1246

15. Koji su najveći hrvatski otoci (navedi najmanje tri otoka)? - Krk, Cres, Brač, Hvar, Pag, Korčula, Rab

16. Prema temperaturi Jadran je toplo (toplo/hladno) more.

17. Kolika je prosječna prozirnost Jadranskog mora? - 30 m

18. O čemu ovisi boja mora? - o dubini i sastavu tla, naoblaci, čistoći, planktonu itd.

19. Koliko dosežu najveći valovi u Jadranskom moru? - oko 10 m

20. Kako se kreću morska struje u Jadranskom moru? - ulaze duž istočne obale, a izlaze duž zapadne obale

21. Je li takvo kretanje morskih struja povoljno za Hrvatsku? - da (da/ne)

22. Kolika je razlika između plime i oseke na sjeveru, a kolika na jugu Jadranskog mora? - na sjeveru je 88 cm, a na jugu 31 cm

23. Za koje gospodarske djelatnosti Jadransko more ima veliko značenje? - promet, turizam, hrana, brodogradnja

24. Koji su najveći onečišćivači Jadranskog mora? - rijeka Po, velike luke i gradovibalastne vode iz tankera

 

 

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više