skolica logo

Google play

 

Geografija, 5. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Naš planet Zemlja - geografija, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

Naš planet Zemlja - geografija, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

Vježba za ponavljanje za test - Naš planet Zemlja - geografija, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

1. vježba / kviz.

U rečenicu dovuci točnu riječ koja nedostaje.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Riješi križaljku.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

U davno doba ljudi su zamišljali da je Zemlja velika ravna ploča, jer ju još nisu poznavali u cjelini.

Kasnije je dokazano da Zemlja ima oblik kugle.  Dokazi da je Zemlja okrugla su prve snimke Zemlje snimljene iz satelita 1959.  godine te snimke Zemlje s Mjeseca kada su prvi ljudi sletjeli na Mjesec 1969. godine.

Model Zemlje koji u vrlo smanjenoj veličini vjerno prikazuje Zemlju naziva se globus.

Zemlja se u svemiru vrti oko svoje osi. Točke na površini Zemlje kroz koje prolazi os zovu se geografski polovi. Polovi su nazvani prema stranama svijeta pa razlikujemo Sjeverni i Južni pol.

Zamišljena kružnica koja Zemlju dijeli na dvije polutke, sjevernu i južnu, naziva se  ekvator  ili  polutnik.

Zemlja se oko svoje osi okreće od zapada prema istoku (strane svijeta), a posljedica toga je izmjena dana i noći te privid da se Sunce i ostale zvijezde na nebeskom svodu dnevno gibaju od istoka prema zapadu (strane svijeta).

Za jedan okret oko svoje osi Zemlji je potrebno 24 sata. To razdoblje nazivamo jedan Sunčev dan.

Na onoj polovici Zemlje koja je osvijetljena je dan, a na neosvijetljenoj je noć.

Pojas koji dijeli dan i noć nazivamo sumračnica.

Ophodnju Zemlje oko Sunca nazivamo revolucija.

Zemljina revolucija traje 365 dana i 6 sati i to razdoblje nazivamo jedna Sunčeva godina.

Zamišljena ravan po kojoj planeti kruže oko Sunca nazivamo ravnina ekliptike (ophodnje).

Zemljina je os nagnuta na ravninu ekliptike i zbog toga je toplina na Zemlji raznoliko raspoređena.

 

2. vježba:

1. Zemlja ima oblik kugle.

2. Na polovima Zemlja je spljoštena.

3. Na središnjem dijelu Zemlja je ispupčena.

4. Označi dokaze koji nam potvrđuju da je Zemlja okrugla. - pomrčina Mjeseca, brod na horizontu, Magellanovo putovanje, fotografije iz svemira

5. Što je globus? - model umanjenog prikaza Zemlje

6. Koliko iznosi ukupna površina Zemlje? - 510 milijuna km2

7. Kolika je duljina ekvatora? - 40 000 km

8. Koje su točke na Zemlji najbliže Zemljinom središtu? - polovi

9. Koji su polovi najbliže točke Zemljinom središtu? - Sjeverni i Južni pol

10. Što prolazi kroz Sjeverni i Južni pol? - Zemljina os

11. Što je ekvator? - zamišljena kružnica jednako udaljena od Sjevernog i Južnog pola

12. Koji je drugi naziv za ekvator? - polutnik

13. Što je sila teža (gravitacija)? - sila koja privlači sve što se nalazi na Zemlji prema njenom središtu

14. Sva tijela s masom u svemiru imaju svoju gravitaciju ili silu težu. - točno

 

 3. vježba: 

1. U davno doba ljudi su zamišljali da je Zemlja velika ravna ploča.

2. Zemlja ima oblik kugle.

3. Model Zemlje koji u vrlo smanjenoj veličini vjerno prikazuje Zemlju. - globus

4. Zemlja se vrti oko svoje osi.

5. Točke na površini Zemlje kroz koje prolazi Zemljina os. - geografski polovi

6. Pol na sjeveru Zemljine kugle naziva se Sjeverni pol.

7. Pol na jugu Zemljine kugle naziva se Južni pol.

 8. Zamišljena kružnica koja Zemlju dijeli na dvije polutke, sjevernu i južnu. - ekvator

9. Drugi naziv za ekvator. - polutnik

10. Ekvator Zemlju dijeli na dvije polutke.

11. Razdoblje u kojem Zemlja napravi jedan okret oko svoje osi. - jedan Sunčev dan

12. Izmjena dana i noći posljedica je rotacije Zemlje.

13. Pojas koji dijeli dan i noć. - sumračnica

14. Ophodnja Zemlje oko Sunca. - revolucija

15. Zamišljen ravan po kojoj planeti kruže oko Sunca je ravnina ekliptike.

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više