skolica logo

Google play

 

Geografija, 5. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Nemirna Zemlja - geografija, 5. razred

Nemirna Zemlja - geografija, 5. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Nemirna Zemlja - geografija, 5. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Pravilno spoji parove.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.


RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 3. vježba:

1. Zemljina kora, odnosno litosfera je cjelovita. - netočno (točno/netočno)

2. Zemljina kora, litosfera, razlomljena je na više dijelova. - točno (točno/netočno)

3. Kako nazivamo dijelove na koje je razlomljena litosfera? - litosferene ploče

 4. Gibaju li se litosferne ploče? - da (da/ne)

5. Koliko se litosferne ploče pomaknu godišnje? - nekoliko centimetara

6. Što je uzrok gibanja litosfernih ploča? - kruženje magme u plaštu

7. Koja gibanja litosfernih ploča razlikujemo? - razmiču se, sudaraju se i smiču se

8. Što nastaje razmicanjem litosfernih ploča? - oceani

9. Što nastaje sudaranjem litosfernih ploča? - planine

10. Što nastaje smicanjem litosfernih ploča? - česti i snažni potresi uzduž granice ploča

11. Kako nastaje dubokomorski jarak? - nastaje kod sudaranja litosfernih ploča gdje se tanja ploča podvlači pod drugu ploču

12. Kako nastaje bore? - bore nastaju kada se slojevi stijena svijaju

13. Kako nastaju rasjedi? - rasjedi nastaju kada se slojevi stijena razlome i pomiču uzduž pukotine

14. Je li u davno doba površina Zemlje izgledala drugačije nego danas? - da (da/ne)

 

2. vježba

 Gibanje litosfernih ploča

potres 1

SMIČU SE (litosferne ploče)


potres 2

SUDARAJU SE (litosferne ploče)


potres 3

RAZMIČU SE (litosferne ploče)


bora

 

BORA (slojevi stijena se svijaju - boranje)


rasjed

RASJED (slojevi stijena  razlome se i pomiču uzduž pukotine - rasjedanje)


 

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više