skolica logo

Google play

 

Geografija, 5. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Preoblikovanje reljefa - geografija, 5. razred

Preoblikovanje reljefa - geografija, 5. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Preoblikovanje reljefa - geografija, 5. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Spoji.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.


RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 3.  vježba:

1. Pod utjecajem čega se neprestano zbivaju vanjski procesi preoblikovanja reljefa? - Sunca i sile teže (gravitacije)

2. Zbog čega se troše stijene? - zbog djelovanja Sunca, kiše, snijega, leda, vjetra, tekućica, mora i živog svijeta

3. Koje vrste trošenja razlikujemo? - trošenje zbog vremenskih prilika, kemijsko trošenje i trošenje zbog gravitacije

4. Što je uzrok trošenju stijena zbog vremenskih prilika? - razlike u temperaturi i sezonsko zamrzavanje

5. Kako razlike u temperaturi mogu uzrokovati trošenje stijena? - kada je toplo stijene se šire, a kada je hladno stijene se ponovno skupljaju što može uzrokovati pucanje i otpadanje

6. Kako gravitacija utječe na trošenje stijena? - na klizištima i uz padaline može doći do odronjavanja kamenja

7. Kako potoci i rijeke utječu na reljef? - Potoci odnose sitne komadiće stijena s dna svojeg korita i polagano nagrizaju obalu. Ovisno o brzini toka, brze rijeke mogu nositi i veće stijene dok se u sporim tokovima kamenje i pijesak postupno talože. Potoci i rijeke oblikuju doline

8. Kako ledenjaci utječu na trošenje stijena? - Snijeg pod vlastitom težinom prelazi u led. Tisuće tona leda klize i drobe stijene pred sobom i stvaraju doline.

9. Kako more oblikuje reljef? - more svojim gibanjem, valovima, na strmim obalama stvara strmce (klifove), a na niskim obalama stvara žala

10. Gdje je najizraženiji utjecaj vjetra na preoblikovanje reljefa? - u pustinjama

11. Kako vjetar u pustinjama problikuje reljef? - pijesak nošen vjetrom brusi stijene

12. Što su dine? - brda od pijeska

13. Koji je drugi naziv za dine? - sipine

14. Kako voda u krškom reljefu preoblikuje reljef? - stvara vapneničke stijene i stvara krški reljef

15. Koji se krški reljef oblikuje djelovanjem vode u podzemlju? - špilje, jame, ponori i sige

16. Koji se krški reljef oblikuje djelovanjem vode na površini? - kamenice, škrape, ponikve, vrtače, polja u kršu.

17. Kako živi svijet, a osobito čovjek preoblikuje reljef? - izgradnjom prometnica, brana, nasipa i naselja

18. Koja je važnost biljnog pokrivača? - sprječava gibanja na padinama i odnošenje tla, smanjuje ispiranje kišom, umanjuje opasnost od poplava

 

 

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više