skolica logo

Google play

 

Geografija, 5. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Reljef Nizinske Hrvatske, + slijepe karte gora, rijeka, nizina - geografija, 5. razred

Reljef Nizinske Hrvatske, + slijepe karte gora, rijeka, nizina - geografija, 5. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Reljef Nizinske Hrvatske, + slijepe karte gora, rijeka, nizina- geografija, 5. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Razvrstaj u grupe.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Snalaženje na karti / slijepa karta

Gore Nizinske Hrvatske


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Snalaženje na karti / slijepa karta

Rijeke Nizinske Hrvatske

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

5. vježba / kviz.

Snalaženje na karti / slijepa karta

Kotlina, zaravni, podbrđa, moćvare Nizinske Hrvatske

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

6. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 6. vježba:

 

1. Kako se zove prostrana zavala u Nizinskoj Hrvatskoj? - Panonska nizina

2. Koliko površine u Panonskoj Hrvatskoj obuhvaćaju nizine? - oko 70%

3. Koliko površine u Panonskoj Hrvatskoj obuhvaćaju podbrđa i gorja? - oko 30%

4. Navedi nizinske oblike reljefa? - poloji, riječne terase, lesne ili praporne zaravni, kotline, podbrđa, gorje

5. Što su poloji? - najniži i najrašireniji oblici poplavne zone uz rijeke

 6. Navedi veće rijeke u Nizinskoj Hrvatskoj s polojima. - Drava, Sava, Dunav i Kupa

7. Navedi močvare u Nizinskoj Hrvatskoj. - Lonjsko polje, Crna MlakaKopački rit

8. Što su riječne terase? - povišena zemljišta blizu rijeka nastala djelovanjem rijeka

9. Kakvo je zemljište riječnih terasa i koje šume rastu na tim područjima? - zemljište je plodno i raste hrast lužnjak

10. S obzirom da su riječne terase izvan dohvata uobičajnih poplava, koje su se industrijske grane razvile u tom području? - šumarstvodrvna industrija i izgrađene su prometnice

11. Što su lesne ili praporne zaravni? - gotovo ravno izdignuto područje nekoliko desetaka metara građeno od lesa (prapora)

12. Što je les? - sitan materijal nastao djelovanjem vjetra

13. Zašto su lesne zaravni najplodnije obradive površine? - zato jer dobra podloga za stvaranje crnih tala

14. Navedi barem jednu lesnu zaravan u Nizinskoj Hrvatskoj. - Vukovarska lesna zaravan

15. Navedi kotlinu u Nizinskoj Hrvatskoj. - Požeška kotlina (Zlatna dolina)

16. Navedi podbrđa u Nizinskoj Hrvatskoj. - Hrvatsko zagorjeVukomeričke gorice, Bilogora

17. Navedi neka od gorja (između 500-1000m) u Nizinskoj Hrvatskoj su Psunj i Papuk.

18. Navedi otočne planine (više og 1000m) u Nizinskoj Hrvatskoj. - Žumberačko gorje, Ivanščica i Medvednica

19. Koji je najviši vrh Nizinske Hrvatske, koliko je visok i na kojoj se planini nalazi? - najviši vrh je Sveta Gera visine 1181 m i nalazi se na Žumberačkom gorju

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više