skolica logo

Google play

 

Geografija, 5. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Reljef Primorske Hrvatske - geografija, 5. razred

Reljef Primorske Hrvatske - geografija, 5. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Reljef Primorske Hrvatske - geografija, 5. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Razvrstaj u grupe.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Snalaženje na karti / slijepa karta

Planine Primorske Hrvatske


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Snalaženje na karti / slijepa karta

Rijeke Primorske Hrvatske

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

5. vježba / kviz.

Snalaženje na karti / slijepa karta

Polja Primorske Hrvatske

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

6. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 6. vježba:

 1. Koji oblici reljefa obilježavaju Primorsku Hrvatsku? - ulančane planine odvojene zavalama, podbrđima i zaravnima, klancima i naplavnim ravnicama

2. Kako se zove proces kojim je nastao obalni reljef? - transgresija

3. Što je transgresija? - podizanje razine mora i plavljenje kopna

4. Kada se dogodila transgresija? - nakon ledenog doba

5. Objasnite kakav je dalmatinski tip obale? - razvedena obala s mnogobrojnim otocima koji su paralelni s obalom

6. Koja vrsta stijena prevladava u Primorskoj Hrvatskoj? - vapnenac

7. Što u Primorskoj Hrvatskoj spada u ravničarski reljef? - polja u kršu, krške zaravniflišna podbrđa i udoline, široke naplavne ravnice rijeka

8. Kakvo tlo imaju polja u kršu? - plodnu crvenicu

9. Navedi polja u kršu u Primorskoj Hrvatskoj. - Sinjsko polje, Imotsko polje i Vrgoračko polje

10. Navedi krške zaravni u Primorskoj Hrvatskoj. - porječje Krke, Cetine i JZ Istra

11. Koja područja u Primorskoj Hrvatskoj su flišna podbrđa i udoline? - unutrašnjost Istre, Ravni Kotari i Konavle

12. Što je fliš? - vodonepropusna stijena, važna obradiva površina

13. Koje rijeke imaju široke naplavne ravnice? - Mirna i Neretva

14. Koje se sredogorje (500 m - 1000 m) nalazi u Primorskoj Hrvatskoj? - Bukovica

15. Kojem planinskom lancu pripadaju planine Primorske Hrvatske? - dinarskom planinskom lancu (Dinaridima)

16. Planine Primorske Hrvatske su mlade (stare/mlade) planine.

17. Koje planine Primorske Hrvatske pripadaju planinskom reljefu (više od 1000m)? - Učka, Dinara, Kamešnica, Svilaja i Biokovo

18. Koja je najviša planina u Hrvatskoj? - Dinara

19. Koliko je visok najviši vrh Dinare? - 1831 m

 

2. vježba

Polja u kršu: Sinjsko, Imotsko, Vrgoračko polje, Plodna crvenica

Krške zaravni: porječje Krke, porječje Cetine, JZ Istra

Flišna podbrđa i udoline: unutrašnjost Istre, Ravni Kotari, Konavle

Široke naplavne ravnice rijeka: Mirna i Neretva

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više