skolica logo

Google play

Geografija, 5. razred osnovne škole

Rijeke u Hrvatskoj - geografija, 5. razred

Rijeke u Hrvatskoj - geografija, 5. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Rijeke u Hrvatskoj - geografija, 5. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Rijeke Hrvatske - Sava i pritoci Save - slijepa karta/snalaženje na karti

Drava s pritocima - slijepa karta/snalaženje na karti

 

Dunav s pritocima - slijepa karta/snalaženje na karti

 

Rijeke jadranskog slijeva - slijepa karta/snalaženje na karti

 

 

Rijeke ponornice - slijepa karta/snalaženje na karti

 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 2. vježba:

1. Kojim sljevovima pripadaju rijeke Hrvatske? - crnomorskom slijevu i dunavskom poriječju te jadranskom slijevu

2. Kojem slijevu pripada većina rijeka? - crnomorskom slijevu i dunavskom poriječju

3. Koja su obilježja rijeka crnomorskog slijeva? - imaju manji padmirniji tok, dulje su, bogatije vodom, meandriraju

4. Kakav režim imaju rijeke crnomorskog slijeva? - kišno-sniježni režim

5. Navedi najveće rijeke crnomorskog slijeva. - Sava, Drava i Dunav

6. Koji su najveći pritoci Save? - Kupa, Una, Sutla, Krapina, Lonja i Orljava

7. Koja se rijeka hidroenergetski iskorištava i koliko ima hidroelektrana? - Drava i ima tri hidroelektrane

8. Je li Dunav plovan cijelim tokom u RH? - da (da/ne)

9. Putem Dunava Hrvatska je povezana u europsku mrežu riječnih tokova od kojeg do kojeg mora? - u europsku mrežu riječnih tokova od Sjevernog do Crnog mora

10. Koja su obilježja rijeka jadranskog slijeva? - siromaštvo površinskih tekućica, slabo razvijena riječna mreža, manja porječja, kraći tokovi, veći padovi, 60% hidroenergetskog potencijala RH, sredozemni kišni režim s maksimalnim vodostajem zimi (osim Neretve koja ima snježno-kišni režim)

11. Navedi rijeke jadranskog slijeva? - Neretva, Cetina, Krka, Zrmanja

12. Navedi rijeke ponornice. - Lika, Gacka, Dobra

13. Koje skupine dijelimo izvore? - krška vrelavruljetermalni izvori, mineralni izvori

14. Što su krška vrela? - izvori vode iz podzemnih pukotina

15. Što su vrulje? - izvori slatke vode u moru

16. Navedi najmanje dva mjesta gdje se nalaze termalni izvori? - Tuheljske toplice, Topusko, Krapinske toplice, Varaždinske toplice ...

17. Navedi jedno mjesto gdje se nalazi mineralni izvor. - Jamnička Kiselica

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više