skolica logo

Google play

Geografija, 5. razred osnovne škole

Vrste geografskih karata - geografija, 5. razred

Vrste geografskih karata - geografija, 5. razred

Vježba za ponavljanje za test - Vrste geografskih karata - geografija, 5. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Topografskim kartama pridodaj odgovarajuća mjerila.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Riješi križaljku.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

1. Prema čemu dijelimo geografske karte? - prema sadržaju (i na atlase)

2. Prema sadržaju karte dijelimo na topografske i tematske karte.

3. Što prikazuju topografske karte? - prikazuju osnovne prirodne i društvene sadržaje nekog prostora

4. Kako se zovu kartografski znakovi na topografskim kartama? - topografski znakovi

5. U kakvom su mjerilu izrađene karte ako umanjenje nije veliko? - u krupnom mjerilu

6. Što je umanjenje veće, mjerilo karte bit će sitnije.

7. Na koje karte dijelimo topografske karte? (poredajte nazive karata počevši kartama krupnog mjerila prema sitnom mjerilu) - topometrijske karte (planovi)topografske detaljne kartepregledne topografske kartepregledne geografske karte

8. Koja mjerila imaju topometrijske karte? - krupna mjerila do 1 :10 000

9. Što prikazuju topometrijske karte? - vrlo malen dio Zemljine površine s mnogo detalja

10. Koja mjerila imaju topografske detaljne karte? - imaju srednja mjerila od 1 : 25 000 do 1: 100 000

11. Koja mjerila imaju pregledne topografske karte? - imaju srednja mjerila od 1 : 100 000 do 1 : 250 000

12. Koja mjerila imaju pregledne geografske karte? - imaju sitna mjerila veća od 1 : 500 000

13. Koja se mjerila koriste za izradu topografskih karata u Hrvatskoj? (poredaj od krupnih mjerila prema sitnijima) - 1 : 25 0001 : 50 0001 : 100 000 i 1 : 250 000

14. Što su tematske karte? - karte koje detaljnije prikazuju pojedine sadržaje , npr. povijesne, turističke, autokarte, reljefne, političke, klimatske i pomorske

15. Što prikazuju temetske političke karte? - prikazuju granice i glavne gradove

16. Što prikazuju turističke karte? - prikazuju turističke znamenitosti nekog područje

17. Što je geografski atlas? - zbirka zemljovida uvezena u knjigu

 

2. vježba

topometrijske karte (planovi) - 1 : 100 - 1 : 10 000

topografske detaljne karte - 1 : 25 000 - 1 : 100 000

pregledne topografske karte - 1 : 100 000 - 1 : 500 000

pregledne geografske karte - mjerilo veće od 1 : 500 000

 

3. vježba

1. karta koja prikazuje osnovne prirodne i društvene sadržaje nekog prostora zove se TOPOGRAFSKA karta

2. kartografski znakovi na topografskim kartama nazivaju se TOPOGRAFSKI znakovi

3. karte koje imaju krupno mjerilo do 1 :10 000 zovu se TOPOMETRIJSKE karte

4. karte koje imaju srednja mjerila od 1 : 25 000 do 1: 100 000 zovu se TOPOGRAFSKE DETALJNE karte

5. karte koje imaju srednja mjerila od 1 : 100 000 do 1 : 250 000 zovu se PREGLEDNE TOPOGRAFSKE karte

6. karte koje imaju sitna mjerila veća od 1 : 500 000 zovu se  PREGLEDNE GEOGRAFSKE karte

7. karte koje detaljnije prikazuju pojedine sadržaje , npr. povijesne, turističke, autokarte, reljefne, političke ... zovu se TEMATSKE karte

8. zbirka zemljovida uvezena u knjigu - ATLAS

9. kate koje prikazuju granice i glavne gradove zovemo POLITIČKE karte

10. karte koje prikazuju turističke znamenitosti nekog područje zovemo TURISTIČKE karte

Ostale vježbe - geografija 5. razred

Više