skolica logo

Google play

Migracije - geografija 6. razred

ilustracija crne siluete ljudi hodaju po Zemaljskog kugli

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Migracije - 6. razred.

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 1. Što su migracije? - Prostorna kretanja stanovništva.

 2. Što je selidbena promjena broja stanovnika? - Razlika između broja doseljenih i iseljenih stanovnika na nekom području u određenom vremenu.

 3. Koji je drugi naziv za selidbenu promjenu? - Migracijska promjena.

 4. Koji je drugi naziv za doseljene stanovnike? - Imigranti.

 5. Koji je drugi naziv za iseljene stanovnike? - Emigranti.

 6. O čemu ovisi opće ili ukupno kretanje broja stanovnika? - O prirodnoj i selidbenoj promjeni.

 7. Kakvi mogu biti čimbenici migracija? – potisni, privlačni

 8. Kakvi su potisni čimbenici? - Oni potiču ljude na odseljavanje.

 9. Kakvi su privlačni čimbenici? - Oni privlače ljude na doseljavanje.

 10. Koji je najvažniji uzrok migracija u današnjem svijetu? – gospodarski

 11. Koje vrste migracija razlikujemo prema prostornom dosegu? – vanjske, unutarnje

 12. Što su vanjske migracije? - Međudržavne migracije.

 13. Što su unutarnje migracije? - Unutardržavne migracije.

 14. Kakve mogu biti migracije prema trajnosti? – stalne, privremene, sezonske

 15. U migracije prema trajnosti katkad se uključuje cirkulacija. Što ona predstavlja? Redovitu dnevnu ili tjednu migraciju zbog odlaska na posao ili školovanje iz jednog mjesta u drugo.

 16. Kakve mogu biti migracije prema glavnom uzroku?  - Gospodarske (ekonomske) i negospodarske (neekonomske).

 17. Kakve mogu biti migracije prema voljnosti? – dobrovoljne, prisilne

 18. Kakve mogu biti migracije prema organiziranosti? – organizirane, stihijske

 

2. vježba:

 1. Što su migracije (selidbe)? - prostorna kretanja stanovništva; trajnija promjena mjesta stalnog boravka

 2. Tko su IMIGRANTI? – useljenici

 3. Tko su MIGRANTI? - stanovništvo koje se seli

 4. Tko su EMIGRANTI? – iseljenici

 5. Kako dijelimo migracije? - na UNUTRAŠNJE i VANJSKE

 6. Kakve su unutrašnje migracije? - migracije unutar države

 7. Kakve su vanjske migracije? - migracije između država

 8. Što je IMIGRACIJA? – useljavanje

 9. Što je EMIGRACIJA? – Iseljavanje

 10. Što je selidbena promjena? - razlika između broja useljenih (imigranata) i iseljenih (emigranata) stanovnika na nekom području u određenom razdoblju.

 11. Kako nazivamo razliku između broja useljenih (imigranata) i iseljenih (emigranata) stanovnika na nekom području u određenom razdoblju? - selidbena promjena

 12. Kako dijelimo selidbene promjene? - na selidbeni porast i na selidbeni pad

 13. Koja dva uzroka migracija razlikujemo? - POTISNE čimbenike i PRIVLAČNE čimbenike

 14. Nabroji potisne čimbenike. - prirodne katastrofe, klimatske promjene, ratovi, vjerska i nacionalna nesnošljivost, politička nestabilnost, nezaposlenost, neimaština i drugi teški uvjeti

 15. Nabroji privlačne čimbenike. - mogućnost zapošljavanja i bolja zarada, slobodno i snošljivo društvo, politička stabilnost, bolji uvjeti življenja

 16. Koje su posljedice migracije? - gubitak broja stanovnika u nekom području iseljavanja, a porast broja stanovnika na nekom području useljavanja

 17. Koji se problemi mogu javiti na području useljavanja? - nedostatak stambenog prostora, prometne gužve, društvena napetost

 18. Kada su bile dvije najveće migracije u povijesti i koje su to bile? - u 19. i 20. stoljeću. 1) stanovništvo Starog svijeta seli u Novi svijet. 2) sa sela u grad

Ostale vježbe - geografija 6. razred

Više