skolica logo

Google play

Očuvanje okoliša - geografija 6. razred

 Očuvanje okoliša - geografija 6. razred

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Očuvanje okološa - Ugrožavanje i zaštita okoliša - 6. razred.

1. vježba / kviz.


Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

 
 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 1. Broj stanovnika u posljednjih 200 godina naglo se ... povećava

 2. Zbog povećanja broja stanovnika, čovječanstvo treba sve više ... uzimati od prirode, prerađivati i proizvoditi.

 3. Što se povećavalo uz porast naselja i razvoj gospodarstva? - Količina otpada svake vrste.

 4. Zašto su ljudi dugo iscrpljivali prirodu i u nju odbacivali sve više otpada? - Zato jer nisu razmišljali o posljedicama.

 5. Može li priroda trpjeti bezgranična iscrpljivanja i onečišćenja bez posljedica? – ne

 6. Što ugrožavamo onečišćivanjem prirode? - Sav živi svijet i svoje zdravlje.

 7. Na koji način onečišćivanjem prirode ugrožavamo svoje zdravlje? - Štetne tvari udišemo u onečišćenom zraku.  Štetne tvari pijemo u onečišćenoj vodi. Štetne tvari jedemo u namirnicama koje ih sadrže.

 8. Kako se zove znanost koja istražuje međusobne odnose nežive i žive prirode radi njezina očuvanja? - Ekologija.

 9. Postoji li razlika između onečišćenja i zagađenja? – da

 10. Ako nesavjesni pojedinac baci u vodu plastičnu vrećicu voda će postati ... onečišćena, ali se onečišćenje može lako otkloniti.

 11. Ako se u vodu izlije nafta ili se ispusti otpadna voda, voda postaje ... zagađena i onečišćenje se teško može ukloniti.

 12. Tko je najveći uzročnik onečišćenja i zagađenja prirode? – čovjek

 13. Označi uzroke onečišćenja prirode. – Pesticidi, Ispušni plinovi, Otpadne vode, industrijski pogoni.

 14. Označi načine kada uzrok zagađenja i onečišćenja može biti prirodan i u kojima može doći do miješanja  otpadnih i pitkih voda. - Erupcija vulkana, prirodni požari, poplave.

 15. Što je smog? -  Smjesa ispušnih plinova i magle.

 16. Kojim načinom se može smanjiti industrijsko onečišćenje? - Ugradnjom pročišćivača.

 17. Kojim načinom se onečišćivači zraka brzo i lako šire? - Nošeni vjetrom.

 18. Kako nastaju kisele kiše? - Kisele kiše nastaju kao posljedica zagađenja zraka ispušnim plinovima.

 19. Koju posljedicu u prirodi uzrokuju kisele kiše? - Pogubno utječu na živi svijet, posebno na sušenje vazdazelenih šuma.

 20. Koji je glavni cilj automatskih postaja koje prate kakvoću zraka? - Zaštita ljudskog zdravlja i ekosustava od štetnih utjecaja.

 21. Čime se zagađuje tlo? - Upotreba kemijskih sredstava i umjetnih gnojiva u poljoprivredi.

 22. Kako se može smanjiti zagađenje tla? - Ekološkom poljoprivredom.

 23. Što je svjetlosno onečišćenje? - Povećanje osvijetljenosti noću svjetlom iz umjetnih izvora.

 24. Na koga svjetlosno onečišćenje štetno djeluje? - Na kukce, šišmiše, ptice. Narušava rast biljaka. Na ljudsko zdravlje.

 25. Označi javnu rasvjetu koja najmanje utječe na svjetlosno onečišćenje?

 26. Onečišćenje uzrokovano minskim poljima koja su u Hrvatskoj ostala nakon Domovinskog rata i kojih ima u devet županija naziva se ... minsko onečišćenje.

2. vježba:

Kako se zove znanost koja istražuje međusobne odnose nežive i žive prirode radi njezina očuvanja? - ekologija

 1. Što je ekologija? - znanost koja istražuje međusobne odnose nežive i žive prirode radi njezina očuvanja

 2. Tko je najveći uzročnik onečišćenja i zagađenja prirode? – čovjek

 3. Navedi posljedice onečišćenja. – onečišćenje zraka, onečišćenje vode, onečišćenje tla, smanjenje prirodne raznolikosti

 4. Što  onečišćuje zrak i kako? – tvornice, automobili, ognjišta izbacuju dim, prašinu, čađu, plinove …

 5. Što je smog? – mješavina dima i magle

 6. Kako onečišćenje zraka utječe na čovjeka? – štetno je za ljudski dišni sustav jer dolazi do bolesti, npr. do astme

 7. Kako onečišćenje zraka utječe na atmosferu? – u atmosferi nastaju kisele kiše koje uništavaju biljke

 8. Što onečišćuje vode i kako? – na kopnu ih onečišćuju umjetna gnojiva, kemikalije i otpadne vode… more onečišćuje otpad koji se ispušta u more i  tankeri za prijevoz nafte prilikom brodoloma

 9. Što  onečišćuje tlo i kako? – tlo onečišćuje otpad i povećanje stanovništva planeta koje dovodi do velike uporabe umjetnih gnojiva u poljoprivredi

 10. Što je uzrok smanjenju prirodne raznolikosti? – širenje poljoprivrednih površina i broja ljudi

 11. Na što nas upućuje izraz „Misli na svijet, čuvaj svoj kraj!“ ? – Upućuje nas na lokalno odgovorno ponašanje. Svaki pojedinac može pridonijeti zaštiti okoliša.

 

Ostale vježbe - geografija 6. razred

Više