skolica logo

Google play

Raznolikost klime na Zemlji; Ostale klime - geografija 6. razred

Raznolikost klime na Zemlji; Ostale klime - geografija 6. razred

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Klimatski čimbenici - 6. razred.

1. vježba / kviz.


Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Spoji.


 
 
 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. i 3. vježba:

 1. Prema kojim klimatskim čimbenicima prvenstveno razlikujemo klime? – temperaturi, padalinama i živom svijetu
 2. Čime prikazujemo osnovna klimatska obilježja nekog mjesta? - klimatskim dijagramom
 3. Koje podatke sadržava klimatski dijagram? – prosječne mjesečne temperature  zraka i ukupne mjesečne količine padaline za svih 12 mjeseci
 4. Koliko ima vrsta glavnih klima na Zemlji? - 5
 5. Nabroji glavne klime na Zemlji.
 • tropske kišne klime
 • umjereno tople kišne klime
 • suhe klime 
 • snježno-šumske klime
 • snježne klime
 1. U području kojeg toplinskog pojasa se prostiru tropske kišne klime? - žarkog ili tropskog pojasa oko ekvatora
 2. Koja su osnovna obilježja tropske kišne klime? - vrlo visoke temperature tijekom cijele godine i puno padalina
 3. Koja dva tipa tropske kišne klime razlikujemo? – savanska i prašumska
 4. Koja su obilježja prašumske klime? -
 • visoke temperature
 • kiše svakodnevno
 • biljni pokrov: tropska kišna šuma, prašuma oko ekvatora, pluća planeta, više od pola svjetskih vrsta biljaka i životinja živi u tropskim kišnim šumama
 1. Koja su obilježja savanske klime? –

izmjenjuju se dva godišnja doba: suho i vlažno

biljne zajednice visokih trava

životinje: krupni biljojedi i mesojedi: lavovi, zebre, žirafe, slonovi, nosorozi…

 1. U području kojeg toplinskog pojasa se prostiru umjerene klime? – u području umjerenih pojaseva
 2. Područja umjerene klime su najugodnija područja za život i najgušće naseljeni dijelovi svijeta. (točno/netočno) – točno
 3. Koja dva tipa umjerene klime razlikujemo? – umjerena topla (kontinentalna) klima i sredozemna klima
 4. Koja su obilježja umjereno tople (kontinentalne) klime? –
 • izmjenjuju se četiri godišnja
 • ima dosta padalina
 • ljeta su toplija od zime
 1. Koja su obilježja sredozemne klime? – ljeta su topla, duga i suha, a zime blage i kišovite
 2. Koja dva tipa suhe klime razlikujemo? – pustinjsku klimu i stepsku klimu
 3. Koja su obilježja pustinjske klime? –
 • prostire se uz prostor oko obratnica i u unutrašnjosti kontinenata
 • malo padalina
 • trajna sušnost
 • pojava pustinja (pješčane, šljunčane, kamene)
 • život je ograničen na oaze
 1. Kolika je najviša izmjerena temperatura na Zemlji i gdje? - +67°C u hladu u Libijskoj pustinji
 2. Koja su obilježja stepskih klima? – prevladavaju stepe (područja niskih trava) koja se često pretvorena u žitnice za uzgoj kukuruza, pšenice …
 3. Koja su obilježja snježno-šumske klime? –
 • zime su duge i hladne, a ljeta kratka i svježa
 • biljni pokrov: tajge
 1. Koja dva tipa snježno-šumske klime razlikujemo? – vlažna i suha
 2. Što su tajge? – velika prostranstva crnogoričnih šuma
 3. U kojim se toplinskim pojasevima prostire snježna klima? - u polarnim pojasevima
 4. Koja dva tipa snježne klime razlikujemo? – klima tundre i klima vječnog mraza
 5. Koja su obilježja klime tundre? – siromašan biljni svijet od otpornih trava te od mahovine i lišajeva
 6. Koja su obilježja klime vječnog mraza? – tlo je uglavnom zaleđeno, života nema, osim u moru

Ostale vježbe - geografija 6. razred

Više