skolica logo

Google play

Raznolikost svjetskog stanovništva - geografija 6. razred

Ilustracija gdje razne nacije ljudi stoje u krug na Zemaljskoj kugli

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Raznolikost svjetskog stanovništva - 6. razred.

1. vježba / kviz.


Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

 
 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz

Spoji.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Spoji.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

5. vježba / kviz.

Spoji.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 1. Što je nacija (narod)? - Velika skupina ljudi koji su povezani osjećajem zajedništva, koji se temelji na istovjetnosti jezika, običaja i kulture.

 2. Koliko se jezika danas govori u svijetu? - Više od 7000 jezika.

 3. Zašto pojedini jezici izumiru? - Zato jer imaju premali broj govornika.

 4. Navedi jezike s najviše govornika. – kineski, engleski, španjolski, arapski, hindski, bengalski, ruski

 5. Kako nazivamo jezike koji su zbog povijesnih razloga postali važni u međunarodnoj komunikaciji? – svjetski jezici

 6. Koji jezik je najzastupljeniji u međunarodnoj komunikaciji? – engleski jezik

 7. Koja su tri jezika zbog povijesnih razloga važna u međunarodnom sporazumijevanju? – engleski, francuski i španjolski jezik

 8. Većina svjetskog stanovništva su vjernici. Koliko približno stanovništva nisu vjernici? -1/6 stanovništva nisu vjernici.

 9. Navedi najveće svjetske religije. – kršćanstvo, hinduizam, islam i budizam

 10. Kako nazivamo skupinu pripadnika jednog naroda izvan matične domovine, koji su očuvali svoj nacionalni i kulturni identitet? - dijaspora

 11. Koje je najraširenije pismo u svijetu? - latinica

2. vježba:

 1. Prema čemu se dijele ljudske rase?- prema izgledu

 2. Koje su tri temeljne rasne skupine? - bijela, crna i žuta

 3. Koje dijelove svijeta pretežno nastanjuje bijela rasa? - Europu, sjevernu Afriku i zapadni dio Azije

 4. Koje dijelove svijeta pretežno nastanjuje crna rasa? - Afriku, južno od Sahare

 5. Koje dijelove svijeta pretežno nastanjuje žuta rasa? - istočni dio Azije i Amerike – Indijanci

 6. Koje mješance razlikujemo? – mulati (crni + bijeli), mestici (žuti + bijeli), zambi (crni + žuti)

 7. Što je narod (nacija)? - Velika skupina ljudi koji su povezani osjećajem zajedništva, koji se temelji na istovjetnosti jezika, običaja i kulture.

 8. Koliko jezika postoji na svijetu? - više od 7000

 9. Navedi svjetske jezike. - engleski, španjolski, francuski

 10. Koji je jezik globalnog sporazumijevanja? - engleski jezik

 11. Gdje se u svijetu govori engleskim jezikom? - Anglo Amerika ( veći dio S. Amerike), Australija, velik dio Afrike, Indijski potkontinent…

 12. Gdje se u svijetu govori španjolskim jezikom? - Latinska Amerika (dio S. Amerike i veći dio J. Amerike) – od Meksika do Argentine i Čilea

 13. Gdje se u svijetu govori francuskim jezikom? – u velikom dijelu Afrike

 14. Koje vrste pisma postoje u svijet? - glasovna i slikovna

 15. Navedi glasovna pisma. - latinica, ćirilica, arapsko pismo ...

 16. Navedi slikovno pismo. - kinesko pismo

 17. Navedi četiri velike religije svijeta. - kršćanstvo, islam, budizam i hinduizam

 18. Koja je vjera važan temelj kršćanstva i islama? – židovstvo

 19. Na koje se skupine dijeli kršćanstvo? - katolici, protestanti, pravoslavci

 20. Koji je grad središte kršćanstva za katolike? - Rim

 21. Kako se zove sveti grad muslimana? - Meka

 22. Kako se zove sveti grad židova, kršćana i muslimana? - Jeruzalem

Ostale vježbe - geografija 6. razred

Više