skolica logo

Google play

Suvremena država Hrvatska - geografija 6. razred

Pogled na Zagreb na Trg bana Josipa Jelačića i istočni dio Zagreba

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Suvremena država Hrvatska - 6. razred

1. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 1. Hrvatska je od 925.-1918.g. prema svojem uređenju bila KRALJEVINA.

 2. Kako je uređena monarhija? - država je privatna stvar vladara (nasljedni vladar: kraljevine, carstva, kneževine...)

 3. Kako je uređena republika? - država je stvar svih građana/državljana

 4. Od koje riječi potječe riječ republika? - lat. Res – publica – javna stvar

 5. Kako je danas državno uređenje Republike Hrvatske? - republika s trodiobom vlasti (zakonodavna, izvršna i sudbena vlast

 6. Tko čini zakonodavnu vlast? - Hrvatski sabor i zastupnici

 7. Što je Hrvatski sabor? - najviše predstavničko tijelo građana kojemu je glavna uloga donositi zakone

 8. Tko su zastupnici (predstavnici) građana? - Tko su zastupnici (predstavnici) građana?

 9. Tko čini izvršnu vlast? - predsjednik, Vlada Republike Hrvatske i ministarstva

 10. Kako se bira predsjednik? - tajnim glasovanjem na razdoblje od 5 godina

 11. Što predsjednik predstavlja? - Hrvatsku u zemlji i inozemstvu, sudjeluje s Vladom u međunarodnim odnosima, raspisuje izbore i vrhovni je zapovjednik oružanih snaga

 12. Tko sačinjava Vladu Republike Hrvatske? - predsjednik Vlade (premijer) i ministri 

 13. Koja je najvažnija uloga Vlade? - predlagati zakone i odluke Hrvatskom saboru.

 14. Što su ministarstva? - tijela državne uprave koja su zadužena za pojedina područja (gospodarstvo, zdravstvo, obranu, kulturu ...)

 15. Tko čini sudbenu vlast? – sudovi

 16. Koji je najviši sud u RH? - Vrhovni sud RH

 17. Koliko RH ima županija? - 20 + grad Zagreb

 18. Koliko RH ima gradova? – 127

 19. Koliko RH ima općina? – 429

 20. Kako se biraju predstavnici stranaka koji predstavljaju građane? - na izborima

 21. Nabroji neke političke stranke u Hrvatskoj? - HDZ, SDP, MOST...

 22. Koje je temeljno građansko pravo svih punoljetnih osoba? - da mogu birati i biti birani na izborima

 23. Koja još prava demokracija omogućuje građanima? - slobodu govora, pravo na javno okupljanje, pravo na dostupnost javnih službi

 24. Što je Ustav RH? - popis osobnih, političkih, gospodarskih, društvenih, kulturnih prava i sloboda

 25. Koja dodatna prava imamo članstvom u EU? - slobodno kretanje, nastanjivanje, zapošljavanje, obrazovanje i pravnu zaštitu u državama članicama

Ostale vježbe - geografija 6. razred

Više