skolica logo

Google play

Tipovi klima u Hrvatskoj - geografija 6. razred

Tipovi klima u Hrvatskoj - geografija 6. razred

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Tipovi klima u Hrvatskoj - 6. razred.

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

U vježbu je dodana opcija zvučnog čitanja pitanja  i odgovora kako bi se kviz prilagodio učenicima s disleksijom.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz

Spoji.


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. i 2. vježba:

 1. Što određuje klimu Hrvatske? - Geografski smještaj u sjevernome umjerenome toplinskom pojasu./ Strujanje zapadnih planetarnih vjetrova./ Utjecaj toploga Jadranskoga mora./ Reljefna obilježja./ Nadmorska visina.

 2. S obzirom da se Hrvatska nalazi otprilike posred sjevernoga umjerenoga pojasa, koje klime prevladavaju u najvećem dijelu Hrvatske? - Umjerene tople kišne klime.

 3. U kojim planinskim područjima Hrvatske se pojavljuje snježno-šumska klima? - U planinskim područjima Gorske Hrvatske./ Na najvišim predjelima planine Dinare.

 4. Koja klima s vrućim ljetom prevladava u dalmatinskom priobalju i na dalmatinskim otocima? - Sredozemna klima.

 5. Zašto sredozemnu klimu nazivamo i klimom masline? - Zato jer maslini najbolje odgovaraju uvjeti sredozemne klime s vrućim ljetom.

 6. Koja su tri podtipa umjereno vlažnih klima? - Umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom./ Umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom./ Umjereno topla vlažna klima sa svježim ljetom.

 7. Koja dva podtipa umjereno vlažnih klima su zastupljena u Hrvatskoj? - Umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom./ Umjereno topla vlažna klima s toplim ljetom.

 8. U kojim dijelovima Hrvatske se prostire umjereno topla vlažna klima s vrućim ljetom? - U priobalnom dijelu Istre./ Na kvarnerskim otocima./ U uskom velebitskom priobalju./ U dalmatinskom zaleđu.

4. vježba:

 1. Nabroj tipove klima u Hrvatskoj. - umjereno topla vlažna klima / sredozemna klima (s vrućim ljetom) / vlažno snježno-šumska klima

 2. Gdje se prostire umjereno topla vlažna klima? - u unutrašnjosti, u nizinskom dijelu Hrvatske

 3. Kakva su ljeta, a kakve zime u umjereno toploj vlažnoj klimi? - Topla i izrazito topla ljeta s manje padalina, s povremenim ljetnim pljuskovima te rijetkim olujama. Hladne (ne prehladne) zime s kišnim i snježnim padalinama.

 4. Kako se mijenja klima udaljavanjem od mora? - ljeta su sve kraća, zime hladnije i duže. Padalina manje, zimi prevladava snijeg.

 5. Gdje se nalaze šume u umjereno toploj vlažnoj klimi?  - u prostorima s više vlage i padalina

 6. Koje šume nalazimo u umjereno toploj vlažnoj klimi? - crnogorične planinske šume i listopadne ili bjelogorične šume

 7. Gdje se nalaze listopadne ili bjelogorične šume? - u toplijim nižim prostorima umjerenog pojasa

 8. Koje drveće raste u listopadnim šumama? - hrast, bukva, lipa, jasen, grab, javor, jablan, kesten ...

 9. Koje životinje žive u umjereno  toploj vlažnoj klimi? - vukovi, medvjedi, jeleni, divlje svinje itd.

 10. Koje su listopadne šume pretežno u Slavoniji, a koje u Gorskoj Hrvatskoj? - u Slavoniji slavonske hrastove šume, a u Gorskoj Hrvatskoj bukove šume

 11. Zašto je u prošlosti bilo više listopadnih šuma nego danas? - zato jer su iskrčene i pretvorene u obradive površine, naselja, prometnice ...

 12. Gdje se u Hrvatskoj proteže sredozemna klima? - duž hrvatskog dijela Jadrana

 13. Kakva je vegetacija u prostorima sa sredozemnom klimom? - vegetacija je uništena, nailazimo na šumu, makiju, garig i kamenjar

 14. Navedi neke biljke koje rastu u sredozemnoj klimi. - Primorski bor, čempres, hrast plutnjak, lovor, mirta, ružmarin

 15. Gdje sve u svijetu prevladava sredozemna klima? - Hrvatska -Primorje / afričko i azijsko Sredozemlje / područja Sjeverne i Južne Amerike / u Australiji

 16. Koja je najoštrija klima u Hrvatskoj? - vlažna snježno-šumska klima

 17. Gdje se u Hrvatskoj prostire vlažna snježno-šumska klima? - u najvišim planinskim područjima Gorske Hrvatske (iznad 1200 m): na vrhovima Učke i Dinare u Gorskoj Hrvatskoj

 18. Na koliko posto površine Hrvatske se prostire vlažna snježno-šumska klima? – 3%

 19. Kakve su zime, a kakva ljeta u vlažnoj snježno-šumskoj klimi? - Zime su duge i hladne, ljeta svježa i kratka. Padaline su raspoređene tijekom cijele godine, zimi snijeg.

 

 

Ostale vježbe - geografija 6. razred

Više