skolica logo

Google play

Tlo - obilježja i važnost - geografija 6. razred

kamenjar

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Tlo - obilježja i važnosti - 6. razred.

1. vježba / kviz.


Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.


 

 
 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

 

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 1. Što je tlo? - Površinski, rahli sloj Zemljine kore.

 2. Od čega se tlo sastoji? – humusa, minerala, vode, zraka

 3. Kako nastaje tlo? - Dugotrajnim trošenjem stijena. Razgradnjom živih organizama.

 4. Koji čimbenici najviše utječu na stvaranje tla? - Klimatski elementi. Biljni pokrov. Potresi.

 5. Što je humus? - Tamni i plodni dio tla nastao razgradnjom uginulih biljaka i životinja.

 6. Kako se naziva znanost koja se bavi proučavanjem tla? - Pedologija.

 7. Može li čovjek utjecati na mijenjanje tla? – da

 8. Kako čovjek može pozitivno djelovati na tlo? - Gnojenjem dodaje hranjive tvari. Okopavanjem. Natapanjem dodaje potrebnu količinu vode. Odvodnjavanjem smanjuje prekomjernu količinu vode.

 9. Kako čovjek može negativno djelovati na tlo? - Krčenjem šuma. Prekomjernom upotrebom sredstava za zaštitu (pesticida). Prekomjernom upotrebom umjetnih gnojiva. Odlaganjem otpada. Gradnjom naselja i prometnica.

 10. Zašto je čovjeku važno tlo? - Jer ga koristi da bi dobio hranu.

 11. Zašto moramo čuvati tlo? - Zato što se može lako uništiti, npr. odnošenjem tla vjetrom i vodom. Ono je stanište mnogim živim bićima. Na površinskom sloju tla rastu biljke.

2. vježba:

 1. Što je tlo? - rastresit, površinski sloj Zemljine kore koji pokriva najveći dio kopna na Zemlji

 2. Od čega se tlo sastoji? - od mješavine razmrvljenih stijena, minerala i humusa

 3. O čemu ovisi vrsta tla? - o vrsti stijene na kojoj nastaje i o klimi

 4. Što je humus? - raspadnuti i istrunuli biljni i životinjski ostatci

 5. O čemu ovisi plodnost tla? - o količini humusa

 6. Zašto je važan biljni pokrov? - Biljni pokrov štiti tlo od odnošenja. (Tlo nastaje vrlo sporo, ali se lako može uništiti pa ga moramo čuvati da bi i dalje održalo život.)

 7. Koja su tla najplodnija? - crnica i crvenica

 8. Koja su najčešća tla? - smeđa tla

 9. Koja tla nisu vezana za tip klime? - vuklanska / tla na riječnim nanosima / močvarna tla / slana tla / kamenjari

 10. Kako se može povećati plodnost tla? - prihranjivanjem (gnojiva: umjetna i prirodna), navodnjavanjem i isušivanjem

 11. Izgradnjom naselja i prometnica zauzete su VELIKE POVRŠINE TLA.

Ostale vježbe - geografija 6. razred

Više