skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Vjetrovi, vlaga u zraku i naoblaka - geografija 6. razred

Vjetrovi, vlaga u zraku i naoblaka - geografija 6. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Vjetrovi, vlaga u zraku i naoblaka - geografija, 6. razred osnovne škole


1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

U vježbu je dodana opcija zvučnog čitanja pitanja  i odgovora kako bi se kviz prilagodio učenicima s disleksijom.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.


KRIŽALJKA


 • U vježbu je dodana opcija zvučnog čitanja pitanja  kako bi se kviz prilagodio učenicima s disleksijom.
 
 
  
 
 
Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz


Spoji.


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.


Rješenja vježbi:


1. i 4. vježba:


 1. Što je vjetar? - horizontalno strujanje zraka iz područja višeg tlaka prema nižem
 2. Kako se zove instrument koji mjeri smjer i brzinu vjetra? – vjetromjer
 3. Nabroji stalne ili planetarne vjetrove. – pasati, zapadni vjetrovi, polarni istočni vjetrovi
 4. Nabroji neke lokalne ili mjesne vjetrove. – bura, jugo, maestral, košava
 5. U kojem toplinskom pojasu pušu pasati? – žarkom pojasu
 6. U kojim toplinskim pojasevima pušu glavni zapadni vjetrovi? - sjevernom umjerenom pojasu i južnom umjerenom pojasu
 7. U kojim toplinskim pojasevima pušu polarni istočni vjetrovi? - sjevernom hladnom pojasu i južnom hladnom pojasu
 8. Kako vodena para dospijeva u zrak? - isparavanjem vode
 9. Kako se naziva količina vodene pare u zraku? – vlažnost zraka
 10. Koji zrak može sadržavati manje vlage? – hladni
 11. Što se dešava s toplim zrakom kada se dovoljno ohladi? - vodena para pretvara se u kapi vode ili kristaliće leda (kondenzacija)
 12. Što nastaje pretvaranjem vodene pare u kapi vode ili kristaliće leda ako se taj proces zbiva u visinama troposfere? – oblaci
 13. Što nastaje pretvaranjem vodene pare u kapi vode ili kristaliće leda ako se taj proces zbiva pri površini Zemlje? – magla
 14. Što je oblak? - nakupine kapljica vode i kristalića leda u zraku
 15. Zašto vjetar jugo najčešće donosi kišu? - zato što se navlaži prelazeći preko Sredozemnog mora
 16. Kod kojeg je grada na Jadranu bura najčešća, najdugotrajnija i prema prosječnoj brzini najjača? - kod Senja
 17. Kako se zove jedinica koju koristimo za jačinu vjetra u pomorstvu? - čvor


2. vježba

1. horizontalno strujanje zraka iz područja višeg tlaka prema nižem - VJETAR

2. instrument koji mjeri smjer i brzinu vjetra - VJETROMJER

3. pasati, zapadni vjetrovi, polarni istočni vjetrovi su PLANETARNI vjetrovi 

4. toplinski pojas u kojem pušu pasati - ŽARKI POJAS

5. naziv za količinu vodene pare u zraku - VLAŽNOST ZRAKA

6. nakupina kapljica vode i kristalića leda u zraku u visinama troposfere - OBLAK

7. nakupina kapljica vode i kristalića leda u zraku pri površini Zemlje - MAGLA

8. grad na Jadranu gdje je bura najčešća, najdugotrajnija i prema prosječnoj brzini najjača -  SENJ

9. mjerna jedinica koju koristimo za jačinu vjetra u pomorstvu - ČVOR


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 

Ostale vježbe - geografija 6. razred