skolica logo

Google play

Srednjoeuropsko nasljeđe i gospodarska snaga - 7. razred, geografija

Srednjoeuropsko nasljeđe i gospodarska snaga - 7. razred, geografija

Vježba za lakše učenje i ponavljanje gradiva za ispit. Geografija, 7. razred - Srednjoeuropsko nasljeđe i gospodarska snaga

Image

1. vježba / kviz.

Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

 

Ovdje možeš vidjeti pitanja i odgovore koji se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja i odgovori u kvizu:

1. U Srednjoj Europi postoji narodna i jezična raznolikost te razlika u gospodarskoj razvijenosti? - točno (točno / netočno)

2. Postoji li kakva povezanost među narodima Srednje Europe? - da(da/ne), pripadnost istom srednjoeuropskom kulturnom krugu

3. Kada je najviše bila ugrožena srednjoeuropska povezanost? - nakon Drugoga svjetskog rata

4. Kako se Srednja Europa ponovo povezuje? - početkom 90-ih godina propašću komunizma te širenjem Europske unije

5. Sve srednjoeuropske države danas su među najrazvijenijim državama.

6. Pripada li Srednja Europa u gušće ili slabije naseljene europske regije? - pripada u najgušće naseljene europske regije

7. Kolika je prosječna naseljenost Srednje Europe? - 157 stan./km2

8. Koja je regija Srednje Europe najgušće naseljena? - dolina Rajne

9. Kolika je gustoća naseljenosti u dolini Rajne? - više od 1000 stan./km2

10. Koji je dio doline Rajne posebno gusto naseljen? - ruhrsko-rajnsko područje u Njemačkoj

11. Koji su najslabije naseljeni predjeli Srednje Europe? - Njemačko-poljska nizina i visokoplaninski predjeli

12. Gdje živi većina srednjoeuropskog stanovništva? - u gradovima

13. Zašto se u najvećem dijelu Srednje Europe način života na selu ne razlikuje puno od onog u gradu? - zato jer su sela urbanizirana

14. Što je uvjetovalo da u današnjim srednjoeuropskim državama uz matični narod žive i pripadnici drugih naroda? - Povijesne prilike i mnoge selidbe unutar i izvan regije.

15. Koje su tri srednjoeuropske države s najizraženijom imigracijom? - Njemačka, Švicarska i Austrija

16. U kojim je dijelovima Srednje Europe razvijeno stočarstvo? - u vlažnim i manje plodnim nizinama bliže Sjevernome moru

17. Koji je svjetski poznat primjer visokorazvijenoga planinskog stočarstva? - alpsko stočarstvo

18. Koje srednjoeuropske zemlje imaju razvijenu visokotehnološku industriju? - najrazvijenije srednjoeuropske zemlje

19. Koje neobnovljive izvore energije uvoze sve srednjoeuropske države? - naftu i plin

20. Odakle se dopremaju nafta i plin u srednjoeuropske zemlje? - iz prekomorskih zemalja te cjevovodima iz Ruske Federacije

21. Koje su tercijarne djelatnosti razvijene u srednjoeuropskim zemljama? - promet, trgovina i turizam

22. Koje su dvije države poznate po financijskom poslovanju? - Njemačka i Švicarska

Ostale vježbe - geografija 7. razred