skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Velike prirodne regije Srednje Europe - 7. razred, geografija

Velike prirodne regije Srednje Europe - 7. razred, geografija

Vježba za lakše učenje i ponavljanje gradiva za ispit. Geografija, 7. razred - Velike prirodne regije Srednje Europe

Image
Image

1. vježba / kviz.

Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Srednja Europa- reljef - snalaženje na karti

Povucite i smjestite oznaku na ispravno mjesto na slici.

 

Ovdje možeš vidjeti pitanja i odgovore koji se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja i odgovori u kvizu:

1. Koji dio Europe spada pod Srednju Europu? - Središnji dio kontinenta, između Sjevernog i Baltičkog mora na sjeveru i Jadranskog mora na jugu.

2. Kako se zove nizina koja se prostire uz Sjeverno i Baltičko more te je gotovo u cijelosti u Srednjoj Europi? - Sjevernoeuropska nizina.

3. U kojim se državama nalazi Sjevernoeuropska nizina? - U Njemačkoj i Poljskoj.

4. Koji je drugi naziv za Sjevernoeuropsku nizinu? - Njemačko-poljska nizina

5. Što se nalazilo u Sjevernoeuropskoj nizini u ledenom dobu? - Rub ledenog pokrova.

6. Što je nakon povlačenja leda nastalo u mnogim udubljenjima Sjevernoeuropske nizine? - Jezera i močvare.

7. Što se postupno izdiže južnije od nizina? - Stara gorja i podbrđa.

8. U kojim se državama uglavnom nalaze istaknute gore? - U Njemačkoj i Češkoj.

9. Za što su pogodne niske, šumovite i zaobljene gore i podbrđa koja se izmjenjuju sa zavalama i riječnim dolinama? - Za gradnju prometnica.

10. Čime je bogat pojas staroga gorja? - rudama

11. Koliko danas površine zauzimaju šume u odnosu na prošlost? - Zauzimaju mnogo manje površine nego u prošlosti.

12. Gdje se nalaze mlade planine? - Na jugu Srednje Europe.

13. Nabroji mlade planine? - Alpe i Karpati (posebno se ističu), Jura na granici Švicarske i Francuske, te Dinarsko gorje

14. Što se nalazi na vrhovima Alpa zbog niskih temperatura? - Planinski ledenjaci.

15. Gdje se prostiru Karpati? - Istočno od Bečke zavale te sa sjevera i istoka uokviruju Panonsku nizinu.

16. Kojoj grani poljoprivrede pogoduju vlažniji zapadni dijelovi Panonske nizine, a kojoj sušnije travnate ravnice istočnije od Dunava? - Vlažniji zapadni dijelovi Panonske nizine pogoduju poljodjelstvu, a sušnije travnate ravnice istočnije od Dunava pogoduju stočarstvu.

17. Koja klima prevladava u najvećem dijelu Srednje Europe? - Umjereno topla vlažna klima.

18. U koju klima prelazi umjereno topla vlažna klima na visokim planinama? - U vlažnu snježno-šumsku klimu.

19. Koje veće rijeke imaju izvorište u Srednjoj Europi? - Dunav, Rajna, Elba (Laba), Weser, Visla, Odra i Rhône

20. S obzirom da većina srednjoeuropskih država nema morske obale, što im služi kao izlaz na svjetsko more? - velike rijeke

21. Koja je najprometnija rijeka Srednje Europe koja je plovna gotovo u cijelosti? - Rajna

22. Kolika je dužina Rajne? - 886 km

23. Gdje Rajna protječe i u koje se more ulijeva? - Protječe kroz gusto naseljeno i visokorazvijeno područje i ulijeva se u vrlo prometno Sjeverno more.

24. Kako se zove plovni put koji ima posebno značenje? - "Rajna - Majna - Dunav"

25. Koja dva mora povezuje plovni put "Rajna - Majna - Dunav" od 1992. godine? - Sjeverno i Crno more.

 

 

Ostale vježbe - geografija 7. razred