skolica logo

Google play

Afrika - Suvremeni problemi i moguća rješenja - geografija, 8. razred

Afrika - Suvremeni problemi i moguća rješenja - geografija, 8. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Afrika - Suvremeni problemi i moguća rješenja - geografija, 8. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 2.  vježba:

1. Što je uzrok naglog i nekontroliranog preseljavanja stanovništva u gradove? - nagli porast stanovnika, prenaseljenost i težak život na selu

2. Kakvi su životni uvjeti u u sirotinjskim četvrtima u koje se doseljava stanovništva sa sela? - životni uvjeti su lošiji nego u ruralnim naseljima

3. Koja tri oblika država razlikujemo u Africi s obzirom da kontinent u cjelini obilježava složena etnička, jezična i religijska struktura stanovništva?

- PRVI OBLIK su etnički, religijski i jezično složene države s velikim kulturnim razlikama

- DRUGI OBLIK su etnički složene države bez kulturnih razlika, s boljom suradnjom među narodima

- TREĆI OBLIK je etnički i kulturno jednak, ali s učestalim sukobima

4. Zašto su granice afričkih država velik problem među narodima? - zato jer ne prate prostorni raspored naroda

5. Što je arapsko proljeće? - val zahtjeva za demokratske promjene

6. Koje su države Afrike i od kada zahvaćene arapskim proljećem? - države na sjeveru kontinenta od 2011. do danas

7. Koje probleme nastoje riješiti i iskorijeniti vlade pojedinih država? - kršenje ljudskih prava, neravnopravnost žena i terorizam

8. Veliki problem većeg broja afričkih država je opskrba stanovništva pitkom vodom i to najviše u ruralnim područjima.

9. Koliko ljudi u Africi godišnje umre od bolesti koje uzrokuje HIV? - više od dva milijuna

10. Zbog epidemije bolesti dolazi do posljedica. Jedna od posljedica je nedostatak radne snage u nekim državama.

11. U kojem je području najraširenija malarija? - u tropskoj Africi

12. Tko prenosi malariju? - komarci

13. Tko najviše stradava od malarije? - djeca do pet godina

14. Koji je uzročnik bolesti spavanja i u kojem se području Afrike javlja bolest? - ce-ce muha u tropskoj Africi

15. Osim malarije i bolesti spavanja, koje još bolesti pogađaju Afriku? - ebola, kuga, kolera, lepra (guba), tuberkuloza itd.

16. Koji problem u velikoj mjeri utječe na suvremena demografska te gospodarska obilježja Afrike? - niska pismenost i razina obrazovanja

17. Zbog nepismenosti i slabog obrazovanja stanovništvo uglavnom ostaje živjeti u velikom siromaštvu.

18. Koja su moguća rješenja za probleme afričkog stanovništva? - zaustavljanje naglog porasta broja stanovnika

- smanjivanje izdvajanja za vojsku i suzbijanje korupcije

- povećanje izdvajanja za zdravstvo i obrazovanje

-primjena učinkovitih mjera u poljoprivredi u skladu s konceptom održivog razvoja

Ostale vježbe - geografija 8. razred