skolica logo

Google play

Azija reljef - geografija, 8. razred + slijepe karte/snalaženje na karti

Azija reljef - geografija, 8. razred + slijepe karte/snalaženje na karti

Vježbe za ponavljanje za test - Azija reljef - geografija, 8. razred + slijepe karte/snalaženje na karti

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Slijepa karta / snalaženje na karti - Staro gromadno gorje Azije

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Slijepa karta / snalaženje na karti - Mlade ulančane planine Azije

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Slijepa karta / snalaženje na karti - Rijeke Azije


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

5. vježba / kviz.

Slijepa karta / snalaženje na karti - Nizine Azije

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

6. vježba / kviz.

Slijepa karta / snalaženje na karti - Otoci i poluotoci Azije

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

7. vježba / kviz.

Riješi križaljku.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

8. vježba / kviz.

Pravilno razvrstaj staro gromadno gorje i mlade ulančane planine Azije.

 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

1. Kako se slikovito naziva Azija zbog mnogih potresa i vulkana uz tihooceanski rubni prostor? - Kontinent nemirnoga ruba

2. Kojim dijelovima kopna pripada velik dio Azije? - kratonima, odnosno štitovima i platformama

3. Što je štit? - prastare stijene izložene na površini

4. Što su platforme? - prastare stijene prekrivene mladim naslagama

5. Koji se štitovi nalaze u Aziji? - Sibirski štit u središnjem dijelu Azije, na istoku Sjeverni i Južni kineski štit, na jugu Indijski štit te na jugozapadu Arapski štit

6. Kako se zove prastaro visočje u središnjem dijelu Azije (Sibirski štit)? - Srednjosibirsko visočje

7. Kako se zove nizina koja se nalazi uz Sibirski štit , a oblikovali su je mlađi nanosi (Sibirska platforma)? - Zapadnosibirska nizina

8. U kojem razdoblju je izdignuto staro gorje? - u paleozoiku

9. Koja se gorja ističu među starim gromadnim gorjem? - Ural, Altaj, Sajansko, Jablonovsko i Stanovojsko gorje

10. Što je prouzročilo izdizanje navećih planina Azije? - Dekan i Arabija nisu oduvijek bili dijelovi Azije i nalaze se na zasebnim litosfernim pločama. Približavali su se Azija i na kraju s njom sudarili. Pri tome je došlo do uzdignuća dijelova kopna stvarajući tako najviše planine i najveće visoravni na svijetu.

11. Koje su mlade ulančane planine u Aziji? - Toros, Kavkaz, Elburs, Iransko gorje, Hindukuš, Pamir, Karakorum, Himalaja, Kuniun Shan, Tien Shan i dr.

12. Koja je najveća visoravan na svijetu? - Tibet

13. Koje su ostale veće visoravni u Aziji? - Anatolija u Turskoj i Iranska visoravan.

14. Koja se zavala ističe veličinom? - Tarimska zavala u Kini

15. Koja područja su najvažnija za život ljudi? - plodne nizine

16. Kako se zove nizina između rijeka Eufrat i Tigris? - Mezopotamija

17. Koja se nizina nalazi uz rijeku Ind? - Punjab

18. Koja se nizina nalazi uz rijeku Ganges? - Hindustan

19. Kako se zove nizina uz rijeku Brahmaputru? - Asam

20. Koja se nizina nalazi na zajedničkoj delti Gangesa i Brahmaputre? - Bengal

21. Kako se zove najveća plodna nizina na istoku Azije uz rijeku Huang He? - Velika kineska nizina

22. Koja se prostrana nizina nalazi na sjeveroistoku Kine? - Manđurijska nizina

23. Sušna nizina u središnjem dijelu Azije u kojoj poljodjelstvo ovisi o natapanju iz rijeka Amu Darja i Sir Darja zove se Turanska nizina.

24. Kako se zove najveća azijska nizina i gdje je smještena? - Zapadnosibirska nizina i smještena je između Urala i rijeke Jenisej

25. Što je Pacifički vatreni prsten? - pojas vulkana koji okružuju Tihi ocean

26. Koje se tri gusto naseljene otočne države nalaze u području Pacifičkog vatrenog prstena? - Japan, Filipini i Indonezija

27. Koliko se otprilike potresa dogodi godišnje u Japanu? - oko 1000

28. Kako nazivamo val kojeg može prouzročiti jak potres na dnu mora? - tsunami

29. Kako to da su područja oko vulkana gusto naseljena, s obzirom da su vulkani stalna opasnost? - zato jer je područje oko vulkana vrlo plodno

 

 

7. vježba:

1. štitovi i platforme - KRATONI

2. prastaro visočje u središnjem dijelu Azije (Sibirski štit) zove se SREDNJOSIBIRSKO visočje

3. razdoblje u kojemu je izdignuto staro gorje - PALEOZOIK

4. najveća visoravan na svijetu - TIBET

5. nizina između rijeka Eufrat i Tigris - MEZOPOTAMIJA

6. nizina uz rijeku Ind - PUNJAB

7. nizina uz rijeku Ganges - HINDUSTAN

8. nizina uz rijeku Brahmaputru - ASAM

9. najveća plodna nizina na istoku Azije uz rijeku Huang He zove se VELIKA KINESKA nizina

10. prostrana nizina na sjeveroistoku Kine zove se MANĐURIJSKA nizina

11. sušna nizina u središnjem dijelu Azije u kojoj poljodjelstvo ovisi o natapanju iz rijeka zove se TURANSKA nizina

12. najveća azijska nizina zove se ZAPADNOSIBIRSKA nizina

13. pojas vulkana koji okružuju Tihi ocean naziva se PACIFIČKI VATRENI prsten

14. val kojeg može prouzročiti jak potres na dnu mora - TSUNAMI

 

8. vježba:

Staro gromadno gorje: Ural, Altaj, Sajansko gorje, Jablonovsko gorje, Stanovojsko gorje

Mlade ulančane planine: Toros, Kavkaz, Elburs, Iransko gorje, Hindukuš, Pamir, Karakorum, Himalaja, Kunlun Shan, Tien Shan

 

 

 

Ostale vježbe - geografija 8. razred