skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Reljef i vode - Sjeverna i Južna Amerika + snalaženje na slijepoj karti - geografija, 8. razred

Reljef i vode - Sjeverna i Južna Amerika + snalaženje na slijepoj karti - geografija, 8. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Reljef i vode - Sjeverna i Južna Amerika + snalaženje na slijepoj karti - geografija, 8. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Snalaženje na karti / slijepa karta

Prastari štitovi, staro gorje, središnji nizinski dio, mlade ulančane planine

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Slijepa karta / Snalaženje na karti

Sjeverna Amerika - reljef

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Slijepa karta / Snalaženje na karti

Južna Amerika - reljef

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

5. vježba / kviz.

Slijepa karta / Snalaženje na karti

Rijeke i jezera Sjeverne Amerike

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

6. vježba / kviz.

Slijepa karta / snalaženje na karti 

Rijeke i jezera Južne Amerike


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

7. vježba / kviz.

Riješi križaljku.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

8. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 8.  vježba:

1. Koliko su stari najstariji dijelovi kopna (kratoni)? - više milijardi godina

2. Koji se kraton nalazi u Sjevernoj Americi? - Kanadski štit

3. Koje područje zauzima Kanadski štit? - sjeveroistok Sjeverne Amerike

 4. Koji se kratoni/štitovi nalaze u Južnoj Americi? - Gvajanski i Brazilski štit

5. Gdje se u Sjevernoj Americi može uočiti rub nekadašnjeg ledenog pokrova? - u nizu jezera koja se u obliku luka pružaju od ušća rijeke Mackenzie do ušća rijeke St. Lawrence

6. Koje gorje čini viši dio Gvajanskog štita? - Gvajansko gorje

7. Koje visočje čini većinu Brazilskog štit? - Brazilsko visočje

8. U kojem je razdoblju nastalo staro Apalačko gorje? - u paleozoiku

9. Gdje se pruža Apalačko gorje? - uz istočno priobalje Sjeverne Amerike

10. Apalači su razmjerno rijetko (rijetko/gusto) naseljeni i šumoviti.

11. Što je u prošlosti u području Apalača bila osnova jake industrije? - rudno bogatsvo i to kameni ugljen i željezna ruda

12. Koji je zajednički naziv za mlade ulančane planine koje se pružaju uzduž zapadne obale obiju Amerika? - Kordiljeri

13. Kako su nastali Kordiljeri? - izdignuti su pomicanjem litosfernih ploča

14. U kojem su se  razdoblju počeli izdizati Kordiljeri? - u mezozoiku

15. Koja je planina glavni dio Kordiljera u Sjevernoj Americi? - Stjenjak

16. Koji je engleski naziv za Stjenjak? - Rocky Mountains

17. Kako se Kordiljeri nazivaju u Južnoj Americi? - Ande

18. Kako se zove najveća visoravan u Južnoj Americi u središnjem dijelu Anda? - Altiplano

19. Kako se zove najveće jezero u Južnoj Americi koje se nalazi u sjevernom dijelu Altiplana? - Titicaca

20. Koja se zavala ističe veličinom u Sjevernoj Americi? - Velika zavala (Great Basin)

21. Koje su velike visoravni u Sjevernoj Americi? - Visoravni Columbia i Colorado u SAD-u te Meksička visoravan u Meksiku

22. Meksička je visoravan središte naseljenosti Meksika. - točno (točno/netočno)

23. gdje se u Sjevernoj Americi nalaze mnogobrojna slana jezera? - u Velikoj zavali

24. Kako se zove najveće povremeno slano jezero u Velikoj zavali? - Veliko slano jezero

25. Kao se zove klanac kojeg je usjekla rijeka Colorado? - Grand Canyon

26. Koja je najdulja sjevernoamerička rijeka, a ujedno i jedna od najduljih rijeka svijeta? - Mississippi

27. Kako se zove vodom najbogatija rijeka u Južnoj Americi koja s Anda teče prema istoku? - Amazona

28. Rijeke Mississippi i Amazona važni su plovni putovi. - točno (točno/netočno)

29. Mississippi je zajedno s pritokom Missouri rijeka atlantskog slijeva.

30. Kako se zove tropska kišna šuma uz ekvator? - Amazonija

 

 7. vježba

1. štit u Sj. Americi zove se KANADSKI štit 

2. štit u J. Americi zove se GVAJANSKI štit

3. štit u J. Americi zove se BRAZILSKI štit

4. gorje koje čini viši dio Gvajanskog štita zove se GVAJANSKO gorje

5. visočje koje čini većinu Brazilskog štita zove se BRAZILSKO visočje

6. gorje koje se pruža uz istočno priobalje Sj. Amerike zove se APALAČKO gorje

7. razdoblje u kojem je nastalo Apalačko gorje - PALEOZOIK

8. zajednički naziv za mlade ulančane planine koje se pružaju uzduž zapadne obale obiju Amerika - KORDILJERI

9. razdoblje u kojem su se počeli izdizati Kordiljeri - MEZOZOIK

10. planina koja je glavni dio Kordiljera u Sj. Americi - STJENJAK

11. engleski naziv za Stjenjak - ROCKY MOUNTAINS

12. naziv za Kordiljere u J. Americi - ANDE

13. najveća visoravan u Južnoj Americi u središnjem dijelu Anda - ALTIPLANO

14. najveće jezero u Južnoj Americi (nalazi se u središnjem dijelu Anda) - TITICACA

15. zavala koja se ističe veličinom u Sjevernoj Americi - VELIKA ZAVALA

16. najveće povremeno slano jezero u Velikoj zavali - VELIKO SLANO JEZERO

17. klanac kojeg je usjekla rijeka Colorado - GRAND CANYON

18. najdulja sjevernoamerička rijeka - MISSISSIPPI

19. vodom najbogatija rijeka u Južnoj Americi koja s Anda teče prema istoku - AMAZONA

20. slijev kojem pripada Mississippi je ATLANTSKI  slijev

21. tropska kišna šuma u Brazilu - AMAZONIJA

Ostale vježbe - geografija 8. razred