skolica logo

Google play

Sporo gospodarsko buđenje Afrike - geografija, 8. razred

Sporo gospodarsko buđenje Afrike - geografija, 8. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Sporo gospodarsko buđenje Afrike - geografija, 8. razred

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Slijepa karta ove lekcije.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 2.  vježba:

1. Koji je najsiromašniji kontinent? - Afrika

2. Kakva gospodarstva ima većina afričkih država prema ukupnom BDP-u? - imaju mala gospodarstva

3. Kakva je razvijenost i životni standard u većini afričkih država? - razvijenost je slaba, a životni standard nizak

4. Koji su uzroci siromaštva afričkog stanovništva? - prirodnogeografski uvjeti, prirodne nepogode, društveni uvjeti, kolonijalna prošlost, gospodarska politika, nagli porast broja stanovnika, politička nestabilnost i sukobi

5. Navedi posljedice krize i političke nesigurnosti. - unutarnje migracije (unutardržavne i unutarkontinentalne)

6. Koje su posljedice zbog nezaposlenosti i loših uvjeta života? - migracije radne snage prema visokorazvijenim europskim državama (najčešće ilegalne)

7. Što izvoze afričke države? - neprerađene sirovine i energente

8. Koliko stanovništva u Africi živi od primarnog sektora? - polovina stanovništva

9. Koje su dvije grane djelatnosti primarnog sektora kojima se bavi stanovništvo Afrike? - poljoprivreda i šumarstvo

10. Čime se najviše bavi stanovništvo koje živi od primarnog sektora? - tradicionalnom poljoprivredom

11. Osim tradicionalne, koja je još vrsta poljoprivrede razvijena u nekim afričkim državama? - tržišna (komercijalna) poljoprivreda

12. Zašto je stočarstvo slabo razvijeno? - zbog pustinjskih i prevlažnih tropskih područja te raširenih bolesti

13. Zašto je šumarstvo važna grana primarnog sektora? - zato jer tropske kišne šume obiluju vrstama kvalitetnog tvrdog drveta

14. Koliki udio stanovništva živi od djelatnosti sekundarnog sektora? - oko 20%

15. Je li u Africi još uvijek rudarstvo važnije od industrije? - da (da/ne)

16. Zašto Afrika obiluje rudnim bogatstvom? - zbog starosti stijena

17. Kojim izvorima energije raspolaže Afrika? - naftom i prirodnim plinom, vodenom snagom i energijom Sunca

18. Gdje se najviše iskorištavaju nalazišta nafte i prirodnog plina? - na sjeveru kontinenta, na obali Gvinejskog zaljeva i plićaku Atlantskog oceana

19. U kojem se području Afrike iskorištava vodena snaga? - u tropskoj Africi

20. U kojem se području Afrike iskorištava energija Sunca? - na sjeveru

21. Kakva je opskrba električnom energijom u Africi? - nije zadovoljavajuća

22. U kojim je državama Afrike industrija dobro razvijena? - u Južnoj Africi, Egiptu, Alžiru, Maroku, Tunisu, Gani, Kamerunu i Keniji

23. Koji je sektor gospodarstva važan pokretač gospodarskog rasta u Africi? - tercijarni sektor

24. Koje su važne djelatnosti tercijarnog sektora? - promet, trgovina, nekretnine, financijske usluge, informatičke i telekomunikacijske tehnologije

Ostale vježbe - geografija 8. razred