skolica logo

Google play

Hrvatski jezik, vježbe za 2. razred osnovne škole

Jesne i niječne rečenice (2.r.)

Jesne i niječne rečenice (2.r.)

1. vježba

Jesne rečenice preoblikuj u niječne.

2. vježba

Niječne rečenice preoblikuj u jesne.

3. vježba

Postavi pitanje za ove rečenice, koristi riječcu li:

PREUZMI TEST JESNE I NIJEČNE REČENICE U PDF FORMATU ZA ISPIS. pdf

 

ODGOVORI PRVE VJEŽBE:

1. Jesne rečenice preoblikuj u niječne.

Poželio sam auto za rođendan.

Nisam poželio auto za rođendan.

Pazi, sklisko je!

Pazi, nije sklisko!

Bili smo u kinu.

Nismo bili u kinu.

Luka je dobar plivač.

Luka nije dobar plivač.

Ema ima psa Flokija.

Ema nema psa Flokija.

Tko pije vodu?

Tko ne pije vodu?

Sutra ću ići na more.

Sutra neću ići na more.

 

ODGOVORI DRUGE VJEŽBE:

2. Niječne rečenice preoblikuj u jesne.

Marko ne zna plivati.

Marko zna plivati

Nisam bila u školi.

Bila sam u školi.

Nemoj jesti kolače!

Jedi kolače!

Zašto niste bili u pekari?

Zašto ste bili u pekari?

Krešo nema zadaću.

Krešo ima zadaću.

Učiteljica neće danas ispitivati.

Učiteljica će danas ispitivati.

 

ODGOVORI TREĆE VJEŽBE:

3. Postavi pitanje za ove rečenice, koristi riječcu li.

Vani je hladno.

Je li vani hladno?

Marko ide u park.

Ide li Marko u park?

Mama peče kolače.

Peče li mama kolače?

Eva sadi cvijeće

Sadi li Eva cvijeće?

Prijatelji igraju nogomet.

Igraju li prijatelji nogomet?

Ostale vježbe - hrvatski jezik 2. razred