skolica logo

Google play

 

Hrvatski jezik, vježbe za 3. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Umanjenice, uvećanice (3. razred) + vježbe za ispis

Umanjenice, uvećanice (3. razred) + vježbe za ispis

Kako se snalaziš s umanjenicama i uvećanicama? Znaš li pravilno odrediti umanjenicu i uvećanicu imenice?

PODSJETIMO SE! 

Što su umanjenice?

Umanjenice su imenice koje označavaju nešto umanjeno.

Nastavci za umanjenice su: -ić, -čić, -ica, -čica, ašce.

Što su uvećanice?

Uvećanice su imenice koje označavaju nešto uvećano.

Nastavci za uvećanice su: -etina, -urina, -ina, -čina.

 

Provjeri i ponovi svoje znanje u sljedećim vježbama. 

1. vježba / kviz.

Riješi križaljku.


 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Označi koje su umanjenice točno napisane, a koje netočno.

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Pročitaj IMENICU. Odredi joj UMANJENICU i upiši je u prazno polje s njene lijeve strane. Odredi joj i UVEĆANICU te je upiši u prazno polje s desne strane.
Pazi na pisanje Č i Ć te IJE i JE.

Rješanja provjeri klikom na plavi krug dolje desno.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Pravilno razvrstaj nastavke za umanjenice i nastavke za uvećanice.

PITANJA I RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti pitanja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

1. vježba - križaljka

1. miš - mišić

2. vrabac - vrapčić

3. slon - slonić

4. mačka - mačkica

5. zebra - zebrica

6. puž - pužić

7. ovca - ovčica

8. šapa - šapica

9. kuća - kućica

10. rep - repić

 

2. vježba - Točno / netočno

TOČNO:

oblak - oblačić

svijet - svjetić

cvijet - cvjetić

NETOČNO:

zvijezda - zvijezdica

vijetar - vijetrić

snijeg - sniježić

brijeg - brježić

 

3. vježba - Nadopunjavanje umanjenica i uvećanica 

UMANJENICA – imenica - UVEĆANICA

1. cvjetić - cvijet - cvjetina

2. zvjezdica - zvijezda - zvjezdurina

3. magarčić - magarac – magarčina

4. automobilčić - automobil - automobilčina

5. zgradica - zgrada - zgradurina

6. nosić - nos - nosina

7. ručica - ruka - ručetina

8. nožica - noga - nožurina

9. brčić  - brk - brčina

10. knjižica - knjiga - knjižurina

11. mačkica - mačka - mačketina

12. gnjezdašce - gnijezdo - gnjezdurina

13. lončić - lonac - lončina

14. slonić - slon - slonina

15. kućica - kuća - kućerina

16. brježić - brijeg - brježina

17. rječica  - rijeka - rječina

18. brdašce - brdo - brdina

19. majmunčić  - majmun -majmunčina

20. sobica - soba - sobetina

21. žabica - žaba -  žabetina

22. glavica - glava - glavetina

23. kapica - kapa - kapetina

24. snježić  - snijeg - snježina

25. kaputić - kaput - kaputina

 

4. vježba - Nastavci za umanjenice i uvećanice

NASTAVCI ZA UMANJENICE: -AŠCE, -ČIĆ, -IĆ, -ČICA, -ICA

NASTAVCI ZA UVEĆANICE: -ETINA, -URINA, -INA, -ČINA

Ostale vježbe - hrvatski jezik 3. razred