skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Prijedlozi - hrvatski jezik, 5. razred, + vježba za ispis u pdf formatu

Prijedlozi - hrvatski jezik, 5. razred, + vježba za ispis u pdf formatu

Vježba za ponavljanje za test - Prijedlozi - hrvatski jezik, 5. razred, + vježba za ispis u pdf formatu

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Razvrstaj u grupe.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Razvrstaj u grupe.


RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 1. Što su prijedlozi? - prijedlozi izriču odnose među riječima u rečenici
 2. Prijedlozi su nepromjenjiva vrsta riječi.  - točno
 3. Čemu se predlažu prijedlozi? - imenicama
 4. Prouči rečenicu "Idem na večeru." i odgovori zašto kažemo da se prijedlozi predlažu imenicama. - zato jer stoje ispred imenica
 5. Odaberi prijedloge. - prema, u, na, nasuprot, kod
 6. Među prijedlozima izbaci uljeze. - sada, ondje
 7. U rečenici "Kino je blizu trga." riječ BLIZU je prijedlog.
 8. U rečenici "Pas je stajao vrlo blizu." riječ BLIZU je prilog.
 9. Ispred kojih glasova i riječi prijedlog s dobiva oblik sa radi lakšeg izgovora? - s, š, z, ž, mnom, ps, ks
 10. Koje su rečenice ispravno napisane? - Idem u kino sa Sandrom. Sa mnom je Marko. Putujem na izlet sa školom. Gledam film sa Željkom.
 11. Koje su rečenice ispravno napisane? - Luka je igrao nogomet s dečkima. Bila sam s tatom.
 12. Koja je rečenica ispravno napisana? - Sa mnom ćeš sjediti.
 13. Ispred kojih glasova (riječi koje počinju tim glasovima) prijedlog k dobiva oblik ka radi lakšeg izgovora?- k, g, h
 14. Koja je rečenica ispravno napisana? - Idem ka Karlu. 
 15. Koja je rečenica ispravno napisana? - Krenula sam ka kuhinji. 
 16. Koja je rečenica ispravno napisana? - Vozio se ka Grgi.
 17. Koja je rečenica ispravno napisana? - Hodamo ka Hrvoju.
 18. Koja je rečenica ispravno napisana? - Putujem k baki.
 19. Odaberi prijedlog koji nedostaje. "Volim jagode sa šlagom."
 20. Odaberi prijedlog koji nedostaje. "Igram tenis s tatom."
 21. Odaberi prijedlog koji nedostaje. "Ovo je kolač sa šljivama."
 22. Odaberi prijedlog koji nedostaje. "Izgedalo je kao da pjeva sa žabama"
 23. Odaberi prijedlog koji nedostaje. "Najviše se voli igrati sa Zvonkom." 
 24. Odaberi prijedlog koji nedostaje. "Uživala sam s najboljom prijateljicom."

2. vježba

 1. Koji ćeš prijedlog uporabiti u rečenici "Otišla sam kupiti sendvič za užinu."?

2. Koji ćeš prijedlog uporabiti u rečenici "Doputovali su iz Njemačke."?

3. Koji ćeš prijedlog uporabiti u rečenici "Trčala sam po stepenicama. "? 

4. U kojim je rečenicama prijedlog k/ka pravilno uporabljen? - Dolazi ka gradu. Dolazi k našem gradu.

5. U rečenici " Pričao sam na sestrom." pogrešno je napisan prijedlog. Odaberi ispravan prijedlog kako bi rečenica bila točna. - sa

6. U rečenici "Doći ću o tebe." pogrešno je napisan prijedlog. Odaberi ispravan prijedlog kako bi rečenica bila točna. - do

 

3. vježba

Prijedlozi k/ka i s/sa

TOČNO: sa mnom, k prijateljici, s konjem, sa psom, k susjedima, ka kuhinji, sa Ksenijom, ka hrastu, s ljudima, k psu, ka kumovima, ka gostima, sa Željkom, sa Snježanom

NETOČNO: s menom, ka prijateljici, sa konjem, s psom, ka susjedima, k kuhinji, s Ksenijom, k hrastu, sa ljudima, ka psu, k kumovima, k gostima, s Željkom, s Snježanom

 

4. vježba

 

PRILOZI:  danas, nedavno, izvana, uzalud, previše, sprijeda, zauvijek, ljetos, brzo, zato, prije, odatle, ovdje, tu, mnogo, potpuno, naokolo

PRIJEDLOZI: k, sa, unatoč, usprkos, mirno, bez, poput, među, na, po, pri, pod, iza, kroz, radi, pred, uz, prema

 

 

Ostale vježbe - hrvatski jezik 5. razred