skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Prilozi - hrvatski jezik, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

Prilozi - hrvatski jezik, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

Vježba za ponavljanje za test - Prilozi - hrvatski jezik, 5. razred, + vježba u pdf formatu za ispis

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Razvrstaj u grupe.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Razvrstaj u grupe.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 1. Što su prilozi?-riječi koje izriču okolonosti u kojima se događa glagolska radnja

 2. Prilozi su nepromjenjiva vrsta riječi.

 3. Kome se prilažu prilozi?- glagolima

 4. Koje vrste priloga razlikujemo s obzirom na okolnosti vremenske radnje?- mjesne, vremenske, načinske

 5. Na koja pitanja odgovaraju mjesni prilozi?- Gdje, kamo, kuda, odakle, dokle?

 6. Na koja pitanja odgovaraju vremenski prilozi?- Kad, otkad, dokad?

 7. Na koje pitanje odgovaraju načinski prilozi?- Kako?

 8. Kako nazivamo upitne riječi: gdje, kamo, kudu, odakle, dokle, kad, otkad, dokad, kako?- upitni prilozi 

 9. Odaberi pitanje na koje odgovara istaknuti mjesni prilog u rečenici: Otišao je tamo.- Kamo?

 10. Odaberi pitanje na koje odgovara istaknuti mjesni prilog u rečenici: Donde moramo hodati.- Dokle?

 11. Odaberi pitanje na koje odgovara istaknuti mjesni prilog u rečenici: Ovdje ćemo se odmoriti.- Gdje?

 12. Odaberi pitanje na koje odgovara istaknuti mjesni prilog u rečenici: Odozgo ćemo se spuštati prema gradu. - Odakle?

 13. Ondje ćemo plesati. Istaknuti prilog je 

 14. Nespretno je poskočio. Istaknuti prilog je načinski.

 15. Uvijek bih mogla slušati pjev slavuja. Istaknuti prilog je 

 16. Načinski prilozi i neki pridjevi srednjega roda mogu biti jednakog oblika. (naprimjer: Lijepo smo ručali. U parku je lijepo drvo.) - točno

 17. Kako razlikujemo načinske priloge i neke pridjeve srednjega roda koji su jednakog oblika? - prilozi se prilažu glagolima i izriču način na koji se vrši glagolska radnja te odgovaraju na pitanje Kako? Kako ste ručali? Lijepo smo ručali.  

- pridjevi opisuju imenicu i odgovaraju na pitanje Kakvo je što? (npr. Kakvo je drvo u parku? U parku je lijepo drvo.)

 1. Zamišljeno dijete gleda u daljinu. Zamišljeno su šutjeli. Obje istaknute riječi u rečenicama nisu prilozi.

 2. Zamišljeno dijete gleda u daljinu. Istaknuta riječ u rečenici je pridjev.

 3. Zamišljeno su šutjeli. Istaknuta riječ u rečenici je prilog.

 

2. vježba

Mjesni prilozi - Priložna pitanja i prilozi 

Gdje? - ovdje, tu, ondje, negdje, svagdje

Kamo? - ovamo, tamo, onamo, nekamo

Kuda? -  ovuda, tuda, onuda, nekuda, nikuda

Odakle? - odavde, odande, odozgo, odozdo, otuda

Dokle? - dovde, donde, dotle

 

3. vježba

Vremenski prilozi - Priložna pitanja i prilozi

Kad? -  sad, odmah, uvijek, nikad, nekad

Otkad? - odsad, oduvijek, odavno

Dokad? - zauvijek, dovijeka, dotad

Načinski prilozi - Priložno pitanje i prilozi

Kako? - ovako, tako, onako, nekako, nikako, brzo, sporo, svakako

Ostale vježbe - hrvatski jezik 5. razred