skolica logo

Google play

Sklonidba ili deklinacija imenica (5.r.)

Sklonidba ili deklinacija imenica (5.r.)

Što je sklonidba imenica? Koliko padeža ima hrvatski jezik? Što je deklinacija?  Znaš li odgovore na ova i druga pitanja o sklonidbi imenica i padežima provjeri u kvizu.

 

Ako ti je bila potrebna pomoć prilikom rješavanja kviza, točne odgovore možeš potražiti u sljedećem tekstu.

 

Svaka se promjenjiva riječ sastoji od nepromjenjivog dijela - osnove i promjenjivog dijela - nastavka.

Različiti oblici jedne imenice zovu se padeži.

Promjena riječi po padežima naziva se sklonidba ili deklinacija.

Sklanjati ili deklinirati riječi znači mijenjati oblik riječi po padežima.

U hrvatskom je jeziku sedam padeža.

  padež padežno pitanje pomoćna riječ  primjer
1. NOMINATIV Tko ili što? postoji  mašna
2. GENITIV Koga ili čega? nema  mašne
3. DATIV Komu ili čemu? prilazim  mašni
4. AKUZATIV Koga ili što? vidim  mašnu
5. VOKATIV Oj! Ej!    mašno
6. LOKATIV O komu ili o čemu? govorim  o mašni
7. INSTRUMENTAL (S) kime ili (s) čime? putujem  mašnom

 

Da bismo točno odredili padež u imenici u rečenici, trebamo postaviti oba padežna pitanja.

Ostale vježbe - hrvatski jezik 5. razred