skolica logo

Google play

Python - priprema za ispit (7. razred, informatika)

Python - priprema za ispit (7. razred, informatika)

Vježba za ponavljanje i učenje gradiva za ispit. Informatika, 7. razred - Python

Image
Image

1. vježba / kviz.

Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Ovdje možeš vidjeti pitanja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja i odgovori u vježbi:

1. vježba

1. Funkcijom int() definiramo cjelobrojnu vrijednost.

2. Funkcijom float() definiramo decimalnu vrijednost.

3. Funkcijom str() definiramo znakovni niz.

4. Koji će broj ispisati sljedeći kod:

>>> a=7

>>>a+a

14

5. Koji će broj ispisati sljedeći kod:

>>> a=5

>>>str(a)+str(a)

55

6. Koja je razlika između prijašnja dva koda?

Razlika je u tome da smo kod prvog definirali da zbroji 7 i 7, a u drugom smo kodu definirali da spoji 5 i 5.

7. Što će ispisati sljedeći kod: s="Školica NET"

len(s)

10

8. Zašto je u prijašnjem kodu ispisalo taj broj?

Zato jer smo mu pomoću naredbe len(s) odredili da kod zbroji sva mjesta u riječi (Uključujući i razmake) s tim da se prvo mjesto u nizu računa kao nula.

9. Dovršite sljedeći kod i odaberite što on ispisuje. a=input("Unesite riječ: ")

for i in range (len(a)) :

print(a(i))

Kod će ispisati unesenu riječ poslaganu prema dolje u slovima.

10. Naredba kojom svako slovo u riječi/rečenici postaje malo s.lower(s).

11. Naredba kojom svako slovo u riječi/rečenici postaje veliko s.upper(s).

12. Naredba koja brojčano pokazuje gdje se slovo nalazi u riječi s.index("")

13. Dovrši kod koji će ispisati da sva velika slova postanu mala.

s=input("Unesite riječ: ")

print(s.lower(s))

14. Dovrši kod koji će ispisati na kojem se mjestu nalazi slovo J.

s=("Otorinolaringologija")

print(s.index("g"))

15. Dovrši kod koji će ispisati da sva mala slova postanu velika.

a=("ŠkOliCa NeT")

print(s.upper(a))

16. Dovrši kod koji će izbrojati broj riječi u rečenici.

s=input("Unesi rečenicu: ")

b=0

for i in range(len(s)):

if r(i)==" ":

b=b+1

print("Rečenica ima ",b+1," riječi.")

 

 

2. vježba 

1. Što će ispisati sljedeći kod?

>>> int(7.3)

7

>>>int(9.5)

9

2. Što će ispisati sljedeći kod?

>>> float(5)

5.0

 

3. Zašto su u prvom zadatku ispisani cijeli brojevi, a u drugom decimalna vrijednost?

Zato što naredba int() sve decimalne vrijednosti pretvara u cjelobrojnu vrijednost, a naredba float() pretvara sve cjelobrojne vrijednosti u decimalne vrijednosti.

4. Logički tipovi su: True, False, if, else, elif i while. Pomoću njih ovisno o logičkom uvjetu, program donosi odluku o daljnjem ponašanju programa.

5. Znakovni niz podataka (string) osnovni je tip podataka za pohranjivanje tekstualnih vrijednosti. To je niz znakova koji predstavlja npr. riječ ili rečenicu zapisanu uvijek unutar zatvorenih polunavodnika ili navodnika.

6. Što će ispisati sljedeći kod? >>> a=4<5

>>> print (a)

True

7. Što će ispisati sljedeći kod?

>>> a=5<2

>>> print (b)

False

8. Što će ispisati sljedeći kod?

>>> a="Školica NET"

>>> print (a)

Školica NET

8. Također postoje matematički operatori nad znakovnim nizom kao što su zbrajanje i množenje.

9. Zbrajanjem dvaju znakovnih nizova nastaje novi znakovni niz nadovezivanjem jednog niza na drugi.

10. Množenjem znakovnog niza, niz se uvišestručuje. Jedan od operanata množenja MORA biti cijeli broj.

11. Znakovni se niz može definirati kao prazan niz tako da se unutar polunavodnika ne upisuju znakovi.

12. Brojčano označavanje položaja znakova unutar nekoga znakovnog niza nazivamo indeksiranje.

13. U programskom jeziku Pythonu prvom se znaku nekog znakovnog niza uvijek pridružuje indeks nula (0), a svakom sljedećem znaku sljedeći broj 1, 2, 3, 4...

14. Za dohvačanje više znakova moramo upisati indeks početnog i krajnjeg znaka odabranog isječka te ih odvajamo dvotočkom (:)