skolica logo

Google play

Geografija, 5. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Uvod u kemiju - kemija, 1. razred SŠ

Uvod u kemiju - kemija, 1. razred SŠ

Vježbe za ponavljanje za test - Uvod u kemiju - kemija, 1. razred SŠ 

1. vježba / kviz.

Spoji. 


Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.


Rješenja vježbi:


2. i 3.  vježba:

1. Što je kemija? - prirodna znanost koja proučava svojstva, promjenu i građu tvari

2. Što su tvari? - sve što nas okružuje  

3. Navedi izvore tvari. - Zemljina kora (rude, minerali), zrak (plinovi), biljke: fotosinteza  

4. Kako dijelimo tvari? - na čiste tvari i smjese  

5. Što su čiste tvari? - tvari koje se sastoje od samo jedne vrste tvari

6. Kako dijelimo čiste tvari? - na jednostavne, odnosno elementarne tvari i na složene, odnosno kemijske spojeve  

7. Što su jednostavne ili elementarne tvari (kemijski elementi)? - to su jednostavne čiste tvari koje se nikakvim kemijskim postupcima ne mogu razložiti na nove, jednostavnije tvari

8. Navedi neke elementarne tvari. - kisik, vodik, magnezij, sumpor itd.

9. Što su kemijski spojevi? - složene čiste tvari koje su nastale međusobnim spajanjem kemijskih elemenata i kemijskim ih postupcima ponovo možemo razložiti na jednostavnije čiste tvari (npr. H2O - voda, CO2 - ugljikov dioksid)

10. Kako dijelimo smjese? - na homogene i heterogene  

11. Što su homogene smjese? - smjese u kojima pojedine sastojke ne možemo razlikovati okom, mikroskopom ili povećalom (npr. zrak, vodovodna voda, mliječna čokolada)

12. Što su heterogene smjese? - smjese u kojima pojedine sastojke možemo razlikovati okom (npr. vegeta, čaj, ptičja hrana itd.) 
 
 


 
 
 


 
 
 

Ostale vježbe - kemija 1. razred SŠ