skolica logo

Google play

Geografija, 5. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Valencije elemenata (kemija, 1. razred SŠ)

Valencije elemenata  (kemija, 1. razred SŠ)

Vježbe za ponavljanje za test - Valencije elemenata - kemija, 1. razred SŠ

PODSJETIMO SE:

Valencija je sposobnost kemijskog elementa da se veže s točno određenim brojem atoma drugog kemijskog elementa.

Najčešće valencije pogledajte u tablici ispod.

 

valencije ispit3

 

 

Kako valencije ne bi učili napamet dobro je znati da u kemiji postoje pravila.

Valencije ćete najjednostavnije odrediti uz pomoć periodnog sustava elemenata. 

U pravilu su elementi 1. i 11. skupine  jednovalentni,

2. i 12. skupine dvovalentni,

3. i 13. skupine trovalentni

4. i 14. skupine četverovalentni,

5. i 15. skupine peterovalentni itd.

do 7. i 17.  skupine sedmerovalentni.

18. skupina, plemeniti plinovi se ne vežu i  nemaju valenciju (valencija je nula),

a zatim unazad: 17. skupina jednovalentni,

16. skupina dvovalentni,

15. skupina trovalentni. 

 

U svemu tome postoji dosta iznimaka jer pojedini kemijski elemeti mogu imati promjenjivu valenciju.1. vježba / kviz.

Koju valenciju imaju označeni kemijski elementi u periodnom sustavu elemenata? Odaberi točan odgovor.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Pomoću periodnog sustava elemenata  ili tablice na vrhu stranice u kvizu odaberite točne  valencije  kemijskih elementa u navedenom kemijskom spoju. 

Ostale vježbe - kemija 1. razred SŠ