skolica logo

Google play

Građa atoma - kemija, 7. razred

Građa atoma - kemija, 7. razred

Vježbe za ponavljanje za test - Struktura atoma - kemija, 1. razred SŠ

1. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz

Spoji.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Spoji.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

5. vježba / kviz.

 Spoji.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

6. vježba / kviz.

Odredite broj pojedinih elementarnih čestica za atom.
Prazna polja nadopunite podatcima koji nedostaju.

Podsjetimo se:

A = N(p+) + N(n0)

Z = N(p+)

N(p+) =  N(e-)

 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.


Rješenja vježbi:


 


1. i 2.  vježba:


1. Što je atom? - atom je električki neutralna čestica građena od atomske jezgre u kojoj su smješteni protoni i neutroni, te elektronskog omotača u kojem su elektroni

2. Od čega je atom građen? - od još manjih čestica koje se nazivaju subatomske čestice

3. Koje su tri osnovne subatomske čestice? - protoni, neutroni i elektroni  

4. Koje se subatomske čestice nalaze u atomskoj jezgri? - protoni i neutroni  

5. Koje se subatomske čestice nalaze izvan jezgre u elektronskom omotaču? - elektroni  

6. Čemu je jednak broj elektrona u elektronskom omotaču? - jednak je broju protona u jezgri

7. Koja je oznaka za protone? - p+  

8. Koja je oznaka za neutrone? - n0  

9. Koja je oznaka za elektrone? - e-  

10. Kakav elementarni naboj imaju protoni (p+)? - pozitivan naboj

11. Kakav elementarni naboj imaju neutroni (n0)? - bez naboja su

12. Kakav elementarni naboj imaju elektroni (e-)? - negativan naboj

13. Kako jednim imenom nazivamo čestice koje čine jezgru atoma? - nukleoni 

14. Kako se zove broj koji pokazuje od koliko je protona građen neki atom i kako ga označujemo? - atomski ili protonski broj, oznaka mu je Z  

15. Kako nazivamo zbroj protona i neutrona u jezgri i kako ga označujemo? - maseni ili nukleonski broj, oznaka mu je A  


6. vježba:

Odredite broj pojedinih elementarnih čestica za atom.
Prazna polja nadopunite podatcima koji nedostaju.


odgovori kemija broj pojedinih elementarnih cestica za atom


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 

Ostale vježbe - kemija 7. razred