skolica logo

Google play

Iskazivanje sastava smjesa (kemija, 7. razred)

Iskazivanje sastava smjesa   (kemija, 7. razred)

Vježbe za što brže pronalaženje  elementa u periodnom sustavu elemenata. U šest pripremljenih vježbi uključeni su svi kemijski elementi. Za što bolje rezultate potrebno je proći sve vježbe nekoliko puta.

Kemija, 7. razred -Periodni sustav elemenata

Image

1. vježba / kviz.

Odaberite jedan ili više točnih odgovora.

 

Ovdje možeš vidjeti pitanja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja u kvizu:

Kako možemo iskazati sastav smjese? Što iskazujemo kvalitativnim sastavom? Što iskazujemo kvantitativnim sastavom? Kako se označuje maseni udio sastojka u smjesi? Čemu je jednak maseni udio sastojka u smjesi?  Kako se iskazuje vrijednost masenog udjela? Koliko iznosi zbroj masenih udjela svih sastojaka ako ga iskazujemo decimalnim brojem? Koliko iznosi zbroj masenih udjela svih sastojaka ako ga iskazujemo postotkom?

Ostale vježbe - kemija 7. razred