skolica logo

Google play

Lektire

Lektira Stranac, Albert Camus

Lektira Stranac, Albert Camus

Kratki sadržaj lektire Stranac, Alberta Camusa

"Stranac" se sastoji od dva dijela, prvi dio se odvija u Alžiru, gdje je glavni junak Meursault živio. On je apatičan i emotivno distanciran čovjek koji nije u stanju da se veže za druge ljude, čak ni za svoju majku koja je umrla. On živi u monotonom svakodnevnici koji se sastoji od rada, pitanja i razmišljanja. Sve se to mijenja kada njegov prijatelj Raymond poziva ga na vikend u kamp u kojem se susreće s Arabom po imenu Meursault ubija.

Drugi dio romana "Stranac" Alberta Kamusa se odvija u sudnici, gdje Meursault odgovara za ubojstvo Araba. Meursault se suočava sa svojim postupcima i odgovara za njih pred sudom. On se suočava sa svjedočenjima svjedoka i optužbama protiv njega, kao i sa pitanjima suca i odvjetnika. Meursault se ne brine za svoju kaznu i ne osjeća kajanje za ubojstvo, što ga čini strancem u očima društva. On se suočava sa vlastitom smrću i smisla života, te se suprotstavlja društvenim normama i očekivanjima.

Roman je također ispunjen filozofskim temama poput egzistencijalizma, bijega od odgovornosti, smisla života i sudbine. Meursaultov lik predstavlja čovjeka koji se suočava sa svojom egzistencijom i traži smisao u svijetu koji ga okružuje.

U cjelini, "Stranac" je roman koji se bavi temama kao što su smisao života, odgovornost i suočavanje sa smrću, kroz prizmu lika koji se suprotstavlja društvenim normama i očekivanjima.

Likovi lektire Stranac, Alberta Camusa

  • Meursault: 

    Meursault je glavni lik romana "Stranac" Alberta Kamusa. On je apatičan i emotivno distanciran čovjek koji živi u Alžiru i raduje se u kancelariji. On nema duboke osjećaje ili emocije prema bilo kome, čak ni prema svojoj majci koja je umrla. On se ne brine za društvena pravila ili konvencije i živi svaki dan bez smisla ili cilja. Meursaultov lik predstavlja egzistencijalni lik koji se suočava sa svojom egzistencijom i traži smisao u svijetu koji ga okružuje. On je svjestan svog postojanja, ali ne može pronaći smisao u svijetu koji ga okružuje. On je svjestan da život nema smisla, ali ne želi se baviti tim pitanjima i živi svaki dan bez osjećaja ili emocija. Meursault se suočava sa svojim postupcima kada ubija Araba. On ne osjeća kajanje za svoje postupke i ne brine se za kaznu koja ga čeka. On se suočava sa svojom smrću i shvaća da njegov život nije imao smisla. Meursault se suprotstavlja društvenim normama i očekivanjima, što ga čini strancem u očima društva. U cjelini, Meursault je lik koji je svjestan svog postojanja, ali ne može pronaći smisao u svijetu koji ga okružuje. On se suprotstavlja društvenim normama i očekivanjima i živi svaki dan bez smisla ili cilja. On se suočava sa svojom smrću i shvaća da njegov život nije imao smisla.

  • Raymond Sintes: On je prijatelj Meursaulta, glavnog lika romana. On je Alžirac koji živi u Alžiru i raduje se u kancelariji. On je suprotnost Meursaultu, on je emotivno angažiran i ima osjećaje prema drugim ljudima. On je muškarac koji se bori sa svojom prošlošću, on je bio žrtva fizičkog zlostavljanja od strane svoje partnerice. Raymond se suočava sa svojom krivicom i suprotstavlja svom sudskom procesu. On se suočava sa svojom krivicom, suprotno Meursaultu koji ne osjeća krivnju ili kajanje za svoj čin. On je lik koji se bori sa svojom prošlošću i traži iskupljenje. On simbolizira sukob između Alžira i Francuske i kako društvo tretira različite grupe ljudi.

  • Marie Cardona: Ona se pojavljuje kao romantični interes Meursaulta, glavnog lika romana. Ona je ljupka, vedra i životno raspoložena djevojka koja se zanima za Meursaulta i traži njegovu pažnju i emocionalnu podršku. Ona se suprotstavlja Meursaultovoj apatiji i emotivnoj distanci. Ona želi da se Meursault veže za nju i da se osjeća emocionalno angažirano prema njoj. Međutim, Meursault je apatičan i emotivno distanciran, što dovodi do konflikta između njih dvoje. Ona simbolizira želju Meursaulta za emocionalnom vezom sa drugim ljudima i njegovu nemogućnost da to postigne.
  • Advokat Meursaulta: On je advokat koji brani Meursaulta, glavnog lika romana, u sudskom procesu za ubojstvo Araba. On se suočava sa Meursaultovom apatijom i emotivnom distancijom, kao i sa činjenicom da Meursault ne osjeća kajanje ili krivnju za svoj čin. On se trudi da pomogne Meursaultu da izbjegne smrtnu kaznu, ali se suočava sa izazovima zbog Meursaultove apatične i distancirane prirode. On simbolizira društveni sistem i pravnu zaštitu koji se trudi da pomogne Meursaultu u sudskom procesu. On je lik koji se suočava sa dilemom kako pomoći Meursaultu u situaciji u kojoj on ne osjeća krivnju ili kajanje za svoj čin.
  • Sudija: čovjek koji vodi sudski proces protiv Meursaulta. On se suočava sa Meursaultovom apatijom i emotivnom distancijom.
  • Majka Meursaulta: majka Meursaulta koja je umrla prije početka romana. Ona je jedina osoba s kojom je Meursault imao emotivnu vezu.
  • Arab: čovjek kojeg Meursault ubija u kampu. On simbolizira sukob između Alžira i Francuske.