skolica logo

Google play

Dužina; Stranice geometrijskih tijela (2.r.)

Dužina; Stranice geometrijskih tijela (2.r.)

Što je dužina? Dužina je najkraća spojnica dviju točaka. Kako kraće označavamo dužinu? Koliko dužina ima trokut? ...

Ostale vježbe - matematika 2. razred