skolica logo

Google play

Uspoređivanje cijelih brojeva (6.r.)

Uspoređivanje cijelih brojeva (6.r.)

Ponavljanje gradiva za ispit iz matematke - Uspoređivanje cijelih brojeva (šesti razred).

Koji je najveći cijeli broj? Je li svaki negativan broj veći ili manji od nule? Koji je broj veći od dva pozitivna broja? ...

 

 

Ostale vježbe - matematika 6. razred