skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Zadaci za zabavu - Brzo odgovorite!

Zadaci za zabavu  - Brzo odgovorite!

1. Tri čovjeka čekala su vlak 3 sata. Koliko je vremena čekao svaki?

3 sata

2.   10 vagona jednog vlaka prešlo je 100 km. Koliko je kilometara prešao svaki vagon?

100 km

3. Koji se dvoznamenkasti brojevi mogu postaviti "naglavačke", a da ostanu isti?

69, 96, 88

4 . Kako se broj 66 može povećati za svoju polovinu, a da se s njim ne obavljaju nikakve računske operacije?

Treba okrenuti broj "naglavačke" i dobijemo 99.

5. Koliko se dobije ako se šest desetica podijeli s tri desetice?

2

6. Četiri umirovljenika igrala su domino 4 sata. Koliko je sati igrao svaki od sudionika?

4 sata

Ostale mozgalice