Šuma - životinje u šumi (4.r.)

Šuma - životinje u šumi (4.r.)
Šume su naše bogatstvo. Provjeri svoje znanje o životinjama koje žive u šumi. Izaberi jedan ili više točnih odgovora.